www.justus2.se - Bo Justusson webbplats

  • Flyg - flygfyrar, nattpostflyg, navigation m.m.

  Aviation - light beacons, mail flight, navigation

 
Updaterad 2018-04-10.
Startad   2010-06-25.

• Flug - Nachtflugstrecken mit Lichtfeuern
  in Deutschland


  Updated 2012-04-30. Started 2010-02-07.
 

• Byggnadshistoria: Södra Bostadsföreningen
  och kv Fatbursbrunnen 3, 12 i Stockholm


  Startad 2018-04-06

• Långfärdsskridsko i Stockholm
  - Kartor och tips


Tour skating - only in Swedish.
Uppdaterad 2018 Mars, startad 2001 Dec.

• BJ Statistk, kartor, appar
- Maps, statistics, Apps with HTML5, canvas.
- PC-Axis files as JavaScript.


  Started 2015-03-13
 

• BJ-Kartor - statistik och kartor


  Uppdaterad 2016-03-08. Startad 2014-11-21
  (föregångare SCB-Kartor startade sept 1999 ).
 

• Zigzag Railways - Real and Models

Zigzag-järnvägar - verkliga och i modell - bara på engelska.

updated 2011-12-01
started Jan. 2003

• A Small Model of an Iron Ore Railway
• Modell av liten järnväg till gruva

 
published 1996 -
my first webpages!

Nya sektioner:

NYTT 2018-04-08 Södra Bostadsföreningen och kv Fatbursbrunnen
NYTT 2014-11-21 BJ-Kartor
NYTT 2014-06-22 Ny webbplats: www.justus2.se - för att få plats för mer data. - Länkar finns från gamla (justus.ownit.nu)
 

Gamla fina www.algonet.se nedstängt från 2016!
  - En av de första webbservrarna i Sverige.

( • Java Train )

An old Java applet test, from 1997.
Java Train. Gammalt Java applet test, bara på engelska.
 

SCBs GIS-server - www.gis.scb.se - nedstängd i dec 2015

( • SCBs Geoskikt - om kartor, GIS och statistik )

  En del från mitt tidigare arbete på Statistiska centralbyrån, SCB.
 


Uppdaterad: 2018-04-25
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.
Contact: justusXownit.nu - change X to @.