• Flyg • Flygfyrar Nattpostflyg - pionjärtid

Nattpostflyg - pionjärtid med ljusfyrar

Tidigt började man använda flyg för snabb transport av post på längre sträckor (eng. airmail).
Man ville kunna flyga även på natten och för navigering sattes rader av ljusfyrar upp (eng. light beacon).

Denna webbsida tar upp: kartor, bilder på fyrar/flygplan, flygsimulator, geo-caching, film/bok-referenser.

Början i USA

År 1918 startade USA:s postverk postflygningar med plan av typ Curtis JN-4 "Jenny", se nedan.
För att kunnal flyga på natten och i olika väderlek byggde man ett nät av ljusfyrar, som kom igång 1923. Läs mer:
NY 2016 • Postflyg och ljusfyrar i USA - Historia

Början i Sverige

Första långa postflygningen från Sverige gjordes 18-19 juni 1928, av piloten Liljeberg på sträckan Stockholm-Malmö-Hamburg-Amsterdam-London.
Bild: Posten lastas in i en Junkers W-33


Flera allvarliga olyckor inträffade, ett exempel:

"1932. 30 augusti: Nattpostplanet SE-AAE, ”Svealand”, en Junkers G 23/G 24, överraskas av dåligt väder vid tysk-holländska gränsen på routen Malmö - Amsterdam. Nödlandningen misslyckas. Piloten K B Liljeberg och telegrafisten N Uttergård omkom." Källa: SFF, se nedan.

Det fanns därför starka skäl att förbättra navigationshjälpmedlen och att ha korta avstånd mellan nödlandningsfält. Ljusfyrar sattes upp på 15-20 meter höga master, med 20-30 km avstånd mellan fyrarna. Små hjälpflygplatser anlades, varav många finns kvar idag.
 
Ljusfyr, roterade!

Frimärke, Junkers F13
Posten Åland, 2007
  Karta över flyg med ljusfyrar, 1944 ( • Större bild )
 
Annons 1934 för AGA flygfyr. Piloten kunde på blinken se om han låg mitt leden eller ej.


Den första luftfartsleden med ljusfyrar var Stockholm-Malmö som blev klar 1936, med huvudflygplatser Bromma och Bulltofta. Ett ofta använt plan var Junkers W-33, se nedan.

Flera leder följde: Malmö-Göteborg-Oslo, huvudflygplatser Bulltofta, Torslanda, Fornebu?.

Leden Stockholm-Mariehamn-Åbo-Helsingfors började redan 1929 och trafikerades bl.a. av sjöflygplan Junkers F 13 och W-33, med start från Lindarängen sjöflyghamn, som låg där Stockholms Frihamn finns idag. Även den fick så småningom ljusfyrar.
 
Postflygning med Junkers W 33 "Dalsland"
ur filmen Sista natten med Elektra, se nedan
  Urlastning av postsäckar

Radionavigering konkurrerade ut ljusfyrarna

Utvecklingen av radiofyrar gjorde att ljusfyrarna inte längre behövdes och de drogs in 1948-1950. De första radiofyrarna var NDB non-directional beacon. Navigering efter dessa var på likartat sätt som för ljusfyrar, dvs man siktade rakt mot fyrarna allt eftersom de dök upp. På 1950-talet kom även VOR med radialer. På 1990-talet kom navigeringsdatorer och GPS.

Successivt infördes modernare plan som DC-3, Lockheed Elektra L-188 turboprop, se nedan, Boeing 737, Fokker  50.

Vad finns kvar idag?

Norrköping, foto Magnus Bark
Den roterande strålkastaren
Fyr 143 Norrtälje, foto Eber Ohlsson
Finland Artukais, foto Tupsumato

Finland - 2 ljusfyrar bevarade

I Finland finns två ljusfyrar kvar, på ön Perkala och vid forna flygplatsen Artukais i Åbo.

- Perkala. Planarbeter sker under 2010 för Perkala flygfyrs område och Museiverket vill bevara flygfyren. Ön Perkala ligger 50 km väster om Åbo (Turku). Plandokument, pdf -- (cache, pdf)

- Artukais (på finska: Artukainen) är en stadsdel i Åbo stad (Turku), cirka 5 km väster om stadens centrum. Här fanns också Åbos landflygplats 1935-1955: Artukainen, Wikipedia eng.
Mer info och bild på flygfyren: www.uer.ca, Tupsumato -- (cache, jpg)

- Historik för civila flygplatser i Finland: "Airways: the Youngest Traffic Lanes", pdf -- (cache, pdf)
av Seppo Sipilä, D.Sc. Aviation Museum Society Finland.

- Kumlinge. Mellan Mariehamn och Åbo finns en liten flygplats på ön Kumlinge.
Var den hälpflygplats på postlinjen?

- Posten Åland har givit ut vackra minnesfrimärken år 2007. Länk till broschyr, pdf

En geo-caching idé

Man kan nog hitta rester såsom betongfundament. Man kan få hjälp av äldre ortsbor ty de har ofta starka minnen av ljusfyrarnas märkliga svepande sken på nätterna.

Jag har gjort en lista med nummer, namn, koordinater för fyrarna och det skulle vara roligt om några flyg- eller goecaching entusiaster använde listan för att se om man hittar rester. Fyrarna anlades på höjder och rätt ofta intill triangelpunkter.
  - Flygfyrar - Lista över alla
Sänd gärna resultat till: justusXownit.nu - byt X mot @.

Några exempel på lokalkunskap som hittats genom sökning på Internet:
- Fyr 123 Gellaberg - Nämns av hembygdsförening, med foto, "Gellabjer".
- Fyr 128 Svedberga - kan ha blivit luftbevakningstorn senare.
- Fyr 113 Jönköping - Ortnamn (www2.sofi.se) "Ekeberg flygfyr, triangelpunkt".
- Fyr 117 Feringe - Ortnamn "Feringe flygfyr, triangelpunkt Hörset, Berga sn, ek. 5D2g Guddarp"
- Fyr 124 Trollenäs - Nämns i uppteckning av Elna Olsdotter (wwww.esff.se) "...åkte vi tåg till Trollenäs station och gick därifrån till Strö. Efter maten blev det en promenad till Tules stenar uppe på en kulle som också hade en flygfyr..."

- Mest detaljerad information hittade jag på Riksarkivet där det finns material från Gösta Sundén som ledde arbetet med fyrutbyggnaden på Luftfartsenheten, som då fanns inom Kommunikationsdepartementet.

Fyr 123 Gellaberg år 1953,
foto Göran Sjöstrand.
Fyr 128 Svedberga kulle år 2010,
sexkantigt fundament, foto Bo Ju.

 

Flygplan - Bilder och filer för flygsimulator

Åland 2007
Junkers Ju F13
Sverige 1936
Ju F13 med hjul, och flygfyr!
Sverige 1972
Friedrichshafen FF 49
Sverige 1972
Junkers Ju 52, tre motorer
FS2004 Curtiss Jenny
Jenny's cockpit
Lionheart Junkers W33
Lionheart äldre cockpit

Läs mer - referenser

Lockheed Electra L-188, ur filmen
Electra's cockpit. Två motorer startade!
Historik i filmen: Thulins verkstad
mer: Saint-Exupéry i postplan Bréguet 14.

Uppdaterad: 201-05-01, Bo Justussson, Stockholm.