• Simulatorer • FV pilotutbildning 2024 (sv) | MSFS Leonardo M-346     - Ny webbsida 11jan -28mars, 2024

Leonardo M-346 i MSFS - Intro och om MFD, HUD, UFCP, AP, FP

Innehåll: FV skolplan, Sim-modell, MFD, HUD, UFCP, Autopilot, Flightplan,
    MFDmer, ETTS, Glass cockpits, Tankar+Vapen, Kallstart, Knappar+Vred, Länkar.

Flygvapnet har nya skolflygplan för GFU och GTU, från 2024

NY - 1. GROB 120TP  första skolplan, för GFU på Malmen.

NY - 2. Aermacchi MB-339 och Leonardo M-346, skolplan
NY   för GTU i Italien, på 61° Stormo.

NY - 3. JAS39D Gripen  för TIS, FTU på F7 Såtenäs.

Se min webbsida om • FV pilotutbildning

Alla planen har moderna Glass Cockpits, • fler exempel.

   

   
Glass cockpits
    i GROB 120TP,  Leonardo M-346,  JAS39 Gripen

Sim-modell av Leonardo M-346 Master,
  - från IndiaFoxtEcho - för Microsoft Flight Simulator

Modellen kan köpas i MSFS/Marketplace, sök med "Leonardo"! 25 euro. - Både rolig att flyga och med intressant modern teknik!

• Info hos MS om M-346 från IdiaFoxtEcho, en

• User Manual från IdiaFoxtEcho, pdf, en
  begränsningar, se Q&A på slutet, bl.a. ej ETTS,
  dvs ej militär jakt o. attack-simulering.

• M-346 Intro & Review, by Boresight Youtube,
  han har även Nav. och Cold-start videos.


    - Klicka för större bilder! -
Start på Galatina Air Base, Lecce LIBN Rwy32


Maxfart 1090 km/h, 590 KTS, maxvikt 6700 kg
Planet var med i kampen om nytt skolplan i USA.
Cockpit, med tre MFD Multi-Function Displays,
HUD Head-Up Dislay, UFCP Up-Front Control Panel

Mer om verkliga planet:
• M-346 på Wiki, en
• M-346 broschyr, från Leonardo, en
Några bilder på sim-modellen:

Flygning Sturup-Ängelholm, se om • Flightplan


IFTS, International Flight Training School, är ett samarbete mellan italienska flygvapnet och Leonardo-företaget. - Speciell livery i MSFS:


MSFS-modellen kan ha extratankar och rök­aggregat (liknar jaktrobotar), se • Payload.

Grundtips om hantering
Styrspaken - planet reagerar snabbt, så gör bara små korta vickningar på styrspaken.

Lär dig hantera instrument som stridspiloten - MFD, UFCP, HUD, AP,... se nedan!

Planet blir då lätthanterat i sim.
Lättare än stora trafikplan.
Cockpit för Stridspiloter:
I moderna plan kan piloten hantera det mesta utan att tappa sikten mot omgivningen. Lösningar:

- högt upp - HUD, UFCP, MFD, AP
- stora reglage för P-brake, Gear, Flaps,
- många knappar på styrspak och gas,
    HOTAS "Hands On Throttle And Stick"
- lätthanterad autopilot, AP.

Sim: ev. HOTAS får man ställa in själv.
Sim-alternativ:
Fusk-tangenter för "stora reglagen":
- P-brake:  Ctrl + Num-Decimal('.')
- Gear up/down: G
- Flaps i M-346 har 3 lägen: UP, T/O, LAND
  keys:  F6 up, F7 down, ett steg.

- Airbrake (Spoiler):  Num-Division, '/'
    IRL: button on Throttle.
- Brakes: Num-Decimal, '.'
    IRL: pedal's top

Dags för provflygning!


Start/Departure från Rwy-ända
- ger motorer igång.
- P-brake off - Crl+NumDecimal '.'
- Throttle - accar snabbt!
- Gear up - G
- Flaps up - F6


Eller med dina HOTAS-knappar!

• till topNormal landning:
- Airbrake - Num-division '/'
- Speed < 230kts - GearDn - G
- FlapsDn - F7 2x
- Landing speed 170 kts,
  keep 10° AOA
- Vref=117 kts at threshold.
- Brakes - NumDecimal '.'

 
MFD - Multi-Function Displays

M-346 har 3st likadana MFD. En MFD består av en skärm omgiven av 20 knappar.
På skärmen kan olika system visas. System väljs och styrs med knapparna.

I nedersta knappraden väljer man huvudsystem för navigering:
     
- Vid start visas:
  HSI   Horizontal Situation Indicator
  CADI Combined Attitude Direction Indicator.  (=PFD Primary Flight Display)
  SYS   Aircraft (A/C) Systems.   Left and Right engine

En Karta vill man se! - I högra MFD:
klicka på MENU, sedan på MAP nedtill.

MAP  - Aircraft(A/C) centered, Zoom, WPs
  Zoom-nivåer: 5, 10, 20, 40, 80, 160 NM

 
Hur man byter MFD-visning.     Viktiga vid enkel flygning: CADI,HSI,MAP, SYS,CNI,SP

Klick på MENU ger texter för knapparna.
Det gäller att lära sig förkortningarna!
- SK01-SK20 knapp-nummer, i pdf-manualen.
- Det finns undersidor ibland, se text vid knapp.
NY!  Animering:  Öva att växla MFD-bilder:
  Klicka: Knapp - MENU - Knapp - MENU -...
  - Mil-sidor: fixa bilder, "inop" i sim.
  - Under-sidor visas här för HSI, FCS, SYS, MAP/TSD, MENU.


- Det rent militära är ej med i MSFS - bara fixa bilder, "inop"
- Om knappar ej funkar, prova att Uppdatera sidan Ctrl+R• till top
CADI Combined Attitude Direction Ind.
  med Speed t.v. och Alt t.h. - (=PFD)
HSI - med NAV/SRC = VOR,
  alternativ: EGI,Flightplan och TACAN.
CNI  Com- & Nav-frequencies, Id IFF
Frekvenser kan sättas i MFD och i UFCP

Man kan bara ha en VOR eller ILS,
  och ingen NDB, f.n.


  OBS • Fler exempel på MFD, nedan.
SP  Steering Points, Flightplan
- i sim SP = WayPoints från Flightplan.

ETA = Expected Time of Arrival.


Mer om • Flightplan, som skapas i MSFS/WorldMap.

 
HUD - Head Up Display

HUD display mode: NAV

Man justerar Horisontens höjdläge genom att sänka/höja "förarstolen", i sim med tangenter pil-ned, pil-upp. Kort-korta klick!

Anm. Har man WP så visas liten vinkel symbol V

(mil. även A/A Air-to-Air, A/G Air-to-Ground
- som väljs i UFCP).
 
NY!   HMD Helmet Mounted Display
Följer din vy. Sätts ON med vred t.v. om UFCP.
Militärt: sikte för när-distans robot,
  då kan settings ges i UFCP.


• till top
HUD före start Rwy32 Galatina.

Ljusstyrka kan justeras med
vred HL överst t.v. på UFCP
HUD har samma innehåll som CADI(PFD),
så piloten kan använda "dess" MFD till annat.
 

  R 3456 - Radar Altitude, ft

 
UFCP - Up Front Control Panel


Knappar för Uppgift (Task):

COMM  Com-frekvenser sätts
    i UFCP (eller i MFD).
VOR/ILS  Sätt VOR,ILS-frekvens
TCN  Sätt TACAN frekv.

WP  Way Points
SP  Steering Points, i sim = WP.
DATA  DATA t.ex. FUEL.

- FPM/CDM, RDR/BARO
  ändrar symboler i HUD.
- HMD se under HUD ovan.
- DCL=Declutter inop.
- S&S - ??

Bottom-buttons:
AP/FD  Autopilot, FlightDirector.

A/A, NAV, A/G  HUD display-mode.
Air-to-Air, Navigation, Air-to-Ground.
I sim bara NAV.

• till top
NY UFCP-animering   Klicka på Knapp - undersida visas.
  - Mil-knappar (röd ram) inget visas, "inop" i sim.

Exempel: UFCP-COMM - Sätt Com frekvenser.
  Liknande för VOR/ILS och TCN Tacan.

 
AutoPilot AP, och Flight Director FD

AP har On/Off-knapp t.v. - Före On ska du
   ange AP:s funktion via UFCP:s AP/FD-knapp.
Alt och Hdg styrs med vred, t.v. och t.h.

FD Flight Director är det program som styr AP.
- "FD ON" har bara funktionen att visa kursen med en liten rund symbol i HUD. (även då AP är OFF)!

HSI, välj NAV/SRC för HNAV: VOR, TCN, EGI(FP)

Exempel:
1. "Keep Alt and Heading"
- i UFCP/AP markera HDG och ALT.
- Klicka (h+v) på Hdg-vredet för aktuell hdg.
- AP ON!

2. "Flyg mot en VOR!"
- Ange frekvens i UFCP/VOR
- i UFCP/AP markera HNAV
- i HSI välj NAV/SRC till VOR,
   en grön pil pekar mot VOR,
   en vit pil visar Course Deviation Indicater, CDI.
- med CRS-vredet justeras CDI till önskad radial.
Du kan flyga manuellt eller med AP (tar radialen)

3. "Flyga längs en FlightPlan, FP"
- skapa en FP i MSFS WorldMap och NavLog
- visa MAP i höger MFD, visar din FP
- i HSI välj NAV/SRC till EGI
- i UFCP/AP markera HNAV. - Sätt AP/FD ON! .
  • Flightplan-intro, se nedan.

En bra introduktion:
• M-346 Autopilot, by Boresight Youtube-video,
  "IndiaFoxtEcho Leonardo M-346 Master - Navigation, Autopilot and ILS Demo. MSFS"


  - Heading och Altitude.         - HNAV (Horisontal Nav) och Alt.   - i HSI välj VOR eller EGI.
   
- VS (Vertical Speed) Dyk/Stig lagom, klicka 'VS' så hålls deta.
- FPA (Flight Path Angle), liknar VS, men fel?

- ROLL håller lutning, +ALT så hålls rundsväng.
  För markspaning! Du kan ändra lutning när du vill.

  --- Glöm inte hålla fart, ingen auto-gas!
4. "ILS-landning med AP"
AP: LOC-On styr i sidled, APP-On i glidbana.

- Ange ILS-frekvens i UFCP-VOR/ILS.
- BARO enligt flygplatsens, för höjd över mark.
- I HSI välj NavSrc = VOR/ILS.
- I UFCP-AP markera LOC och ALT.
  Vrid Alt till säg 2000 ft (eller 2500)

- Navigera till angöringspunkt (Approach Fix)
  ca 10NM i Rwy förlängning, Alt ca 2000 ft.
- När LOC aktiv i HSI, sätt AP ON.
- Flyg mot Rwy, när GlideSlope nåtts,
  sätt AP på LOC och APP On
- Nära Threshold: AP Off och Landa!

OBS! Prova med tjocka låga moln (60m) och regn!

• till top
AP för ILS: LOC(Localizer) styr i sidled. - APP följer glidbana i höjdled.
 


För IFR-procedurer för landning se
• Luftfartsverket - IAIP, och där AIP - AD - AD2_Flygplatser.
  T.ex. RNAV-procedur till flygplatsens närhet, följt av ILS-landning.

RNAV, "Area Navigation", med namngivna lat,lon-punkter,
  som nås med GPS, VOR/DME, eller tröghetsnav (inertial nav.)

t.v. ILS 111.30 Cat I för Rwy 14 Ängelholm, med RNAV till 'PELAB'.
  - Klicka för stor bild -

RNAV från Höganäs DME SVEDA till PELAB: tag hdg 003deg, 15NM.

 
NY - Skapa en Flightplan, FP, i MSFS

I MSFS World Map:

1. Välj flygplats för start (DEPARTURE)
och slut (ARRIVAL).

2. I NAVLOG ändra till: "VFR (VOR to VOR)".
- MSFS gör då en flightplan via VOR/TCN/DME.

3. Du kan ta bort (REMOVE) och lägga till (ADD) punkter. Var som helst (CUSTOM), eller radiofyr.
  - För att se radiofyrar: Klicka på MORE, och FILTER och sätt NAVAIDS:ON. - Zooma i kartan!

4. Du kan spara din FP (SAVE). Skapa en katalog "Flightplans". Men, lätt göra ny FP....
 

Din FP visas som streck i MAP, och som lista i MFD/SP, och i UFCP/FPL, bl.a. tider (ETA)

Du kan låta Autopiloten följa din FlightPlan:
- I UFCP AP/FP markera HNAV och ALT.
- I HSI sätt Nav/Src=EGI.
- Vrid Alt-vred till önskad höjd.
- Starta, sätt sedan AP,FD ON (knappar upp t.v.)
- Aktuell WP visas i HSI.


Tips 1: Skriv ner VOR-frekvenser, ty det verkar inte som att det sker automatiskt byte av dem.

Tips 2: Ibland fastnar sim-modellen - Restart!

• till top   • åter till Byta_MFD

En FP i Södra Italien, mellan FV nya flygskole-baser.

Men, lite väl långa delsträckor för sim.
NY MSFS flightplan, Skåne: Sturup Rwy35 -> Ängelholm.   • Skyvector på Internet ger bra översikt


NY En flygning med Autopilot HNAV ALT(3000ft), HSI Nav/Src=EGI.   - Start, sedan AP o FD ON!:
Start Sturup Rwy35.  - Sväng mot KAS.  - Öresundsbron.  - Mot nästa leg, SVD. - Vy över Köpenhamn

På leg norrut, Ven t.h. - Planet över Ven. - Kronborgs slott t.h. - Mot sista leg, sväng över Höganäs.

AP ROLL + ALT ger sväng runtom Ängelholm.

AP gjorde allt, utom start! - Landning får bli en annan dag, går ju bra i sim...!

  - Klicka för större bilder! -

 
Fler exempel på MFD-sidor

TSD  Tactical Situation Display, mil.
IN/GPS  Inertial & GPS, coordinates
  EGI=Embedded Gps & Inertial nav.system, mil.


FCS  Flight Control System info.
- TRIM  Trim-lägen
- SURF, AC Surfaces

- STATUS  - AC-MASS
SYS  kan visa: Fel, med olika färger.
- FUEL är undersida, om bränsletankar
FUEL,undersida
Klick på MENU ger texter för knapparna.
Det gäller att lära sig förkortningarna!
- SK01-SK20 knapp-nummer, i pdf-manualen.
- Det finns undersidor ibland, se text vid knapp.

  Det rent militära är ej med i MSFS, "inop",
    gäller vänstra och högra knappraderna!
• till top
MENU 2x (=MENU+MENU2) välj sedan:

CHKLST  Checklistor, flera olika
FAIL TRAIN Failure Training (IRL av instruktör)

STATUS  ger GO (OK), resp fel,
  har undersidor.
- Status finns även i UFCP.


• All MFD-buttons, txt-fil, from pdf-manual.

 
NY - Militära MFD-sidor - ETTS - Embedded Tactical Training System

ETTS är ett taktiskt simuleringssystem i verkliga planet. Detta finns inte i sim-modellen, men en del fasta MFD-bilder visas, "inop"
• till top
Fasta bilder i sim, som ingår i ETTS:
  ETTS(Training),  FCR(Radar),  TGP(Targeting)

EWS(El.Warfare), HSD(Forward) | SMS(vapen)
Mil. t.v. NDS, DVDR ,HUDR, DTM, inop• M-346 broschyr från Leonardo, en
,
  har mer om militära delar: ETTS, FA, vapen.
Högra sidans knappar
- ETTS (Embedded Tactical Training System)
- FCR (Fire Control Radar)
- TGP (Targeting Pod)
- EWS (Electronic Warfare System)
- HSD (Horizontal Situation Display) Forwards

Vänstra sidans knappar:
- SMS (Stores Management System) - Vapen.
- NDS (Impact points and scoring data
   information in simulated A/G attacks)
- DVDR (Video Recorder, Management Page)
- HUDR (Color HUD Video Camera video signal).
- DTM (Digital_Terrain_Model? management).
- IN/GPS (Embedded GPS/Inertial. info, funkar

Taktisk simulering. Först övning i mark-sim,
sedan sim i planet i luften! (bild t.h. lite suddig)

 
NY - Glass cockpits i några MSFS jetplan

Moderna stridsflygplan har glass cockpit, med tre MFD eller nya widescreen. De senaste skolplanen har det också.

M-346 Leonardo är mycket modernt. Det deltog i kampen om skolplan i USA, som vanns av Boeing/SAAB T-7.

För MSFS finns många stridsjetplan. Rysska se Marketplace. Från Väst: USA F14--F35, Eurofighter, JAS39, M346, se JustFlight, Marketplace, Orbx m.fl.

Alla utan vapen. För mer fullständiga stridsplan får man gå till WarThunder, DCS, Falcon, P3D,..., men de har inte scenerier över Sverige, ännu.

Anm. De stora bolagen tillåter inte sim-bolagen att använda märkesskyddade namn. Därför lite udda namn i sim...

• till top
t.v. JAS 39 Gripen, i MSFS utan manual, Länkar
t.h. F-18 Hornet, MSFS utan manual, se Länkar

    De ovan alla på Sturup Rwy 35.

Glass cockpit, Widescreen:
t.v. JAS39E, ej MSFS, SAAB-foto, 
t.h. F-35 i MSFS, IndiaFoxtEcho
t.v. F-16 Falcon, "Viper", SC designs, MSFS.
t.h. M-346 Leonardo i MSFS, IndiaFoxtEcho.


t.v. Boeing/SAAB T-7, i P3D, av AOA Sim.
t.h. Eurofighter i MSFS, CJ Simulations, 3MFD.
 

 
NY - Payload: Extratankar och "robotar"

External fuel tanks, missiles, "Smokewinders".

Sätts på via Toolbar och Payload symbol.


- M-346 Master - Skolplan:
fäste 2,6 till 220 lb ger "robot", rökaggregat
fäste 3,4,5 till 350 lb ger extratankar, kan fyllas

- M-346 FA - Fighter/Attack:
har 4 fästen för robotar 1,2,6,7

Anm. MSFS tillåter inte militära vapen.

• till top
M-346 Master

"WING LIGHT control will enable/disable the smoke"


M-346 FA - 4 "Smokewinder", jfr • Sidewinder

MFD-SMS knapp 1, visar "vapen": 4 SMKE

CH = Chaff
- metallremsor

FL = Flares
- facklor.

 
NY - Kallstart:

- Följ checklistan MFD-MENU2-CHKLST
för se vad som ska sättas på.
- MFD-STATUS visar vad som är OK.
- Starta höger motor, stäng huv, vänster motor


Det finns bra videor som visar kallstart, 10min:
• M-346 Cold & Dark Start - Boresight
• Quick Cold & Dark Start - SparkySven


Tips: Ta bort pilot i baksits:
Pop-up meny - Payload - 0 lb för co-pilot.

• till top
Här finns reglagen:
- Motorstart, med APU,
ned till vänster.
- Elektricitet, ljus m.m.
ned till höger.
Speciella reglage:
Bränsle, APU-vred, Syretillförsel,
Katapultstolens säkringar, ...- Klicka för större bilder -

 
NY - Fysiska knappar och vred
- Prov med Loupedeck och Thrustmaster MFD Cougar

I riktiga cokpits används inte mus! - Kopplar man in fysiska knappar och vred så ökas närvorokänslan.

Loupedeck och MFD Cougar provade i M-346.
Monterade på en 45°-panel ovanpå min laptop.
  • till top
Loupedeck - Min startsida i MSFS,
t.v. Gear,Flaps,Brakes.  t.h. Länkar undersidor.
  6 vred för Alt, Hdg, Baro, VS, OBS, HdgBug.
 
Undersida AP för AutoPilot:
 
Det finns en fin MSFS-plugin gjord av CaliBx.
Min startsida (profile), är baserad mest på den.

Loupedeck är utvecklad i Finland som addon vid redigering av musik, videor, bilder etc. Ganska dyr.
 

  • Mer om Loupedeck och MFD Cougar i kommande webbsidor!
Thrustmaster MFD Cougar
Är en ram med 20+4 knappar som man vill koppla till MFD i simulatorn. MSFS har ännu inte bra stöd för MFD och extra skärm. Bättre i DCS, se bild ⇓
   

Jag har gjort ett TARGET-script som kopplar knappar till x,y-musklick. Ger bra MFD-koppling för en huvud-view, se bild längst t.v.

DCS: • Dual Cougar MFDs, DCS Forum

 
Kvar att prova

 1. Landning, visuellt.
    Höjd i landningsvarv?. - Fart 230 ner till 117 knts. Dykvinkel 10deg.
 2. Landning med Autopilot: EGI Flightplan + VOR/ILS.
    M346-modellen har ingen ADF för NDB,
    och kan bara visa endera en VOR eller ILS.
    Kolla/fråga om NAV2 kan sättas.
    Jag tänker testa RNAV-procedur.
 3. Prova olika reglage och knappar för belysning m.m.

 
Länkar / Referenser

• till top


Sidan uppdaterad 28 mars 2024, start 11 jan 2024, Bo Justussson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @