Hem - Kartor för Långfärdsskridsko i Stockholm

Görväln, Näsfjärden

Karaktär
Stora härliga isytor. Risk för råkar.
Kräver kunskap, utrustning och sällskap.
Rundtur ca 18 km, Näsfjärden(+18km)

Isläge
Fryser efter de mindre insjöarna.
Finns ingen speciell israpport men kolla hos t.ex. Isplanket - se Länkar.
För Görväln se Vikingarännets israpport (tyvärr inställt 2018!).

Varningar
- Vid vattenverket på Lövholmen ofta bred råk, ty här möts stora isytor.
- Nedanför vattenverket ner mot Hässelby-Stockholm osäkert och ändrar sig p.g.a. strömmar, isrännor, avlopp från värmeverk m.m. Undvik!
- Råkar uppträder på många ställen, men man kan ofta ta sig över.
- Många sund har öppet vatten, ty här rinner vatten från många åar som mynnar i Mälaren! Värst är nog Ormsundet och Almarestäket. Vill man fortsätta västerut så gå över vid Ådö eller Björknäs.
- Bra passage från Görväln till Näsfjärden vid Klintudden är mellan holmarna, se grön linje på kartan. Gå via land på holmen om behövs. Där finns en fin båtbrygga där åkare brukar rasta. Passa på att fråga om isläget!

Kommunikationer
- Pendeltåg till Kungsängen (J), gå bron över spåren och backe ned mot stranden, 200 m.
- Pendeltåg till Kalhäll (J), promenad runt berget ner till badplats, 1 km.
- Bilparkering (P) t.ex. badplatsen vid Kalhäll eller vid Görvälns herrgård.

Sevärt  -   Servering
- Herrgårdarna vid Lennartsnäs (badhusen!), Görväln och Ådö.
- Utsikten från Ö Högholmen (200 m promenad)
- Görvälns Slott, hotell och restaurang.

Liten kartbild! - Länk till stor karta.
Görväln m.fl. karta
Kombiturer
- Kombitur: Sigtuna-Kungsängen-Kalhäll. - OBS Gå över mellan Ryssgraven och Kungsängen, förbi järnvägsbron. Inte via Stäket.


Startsida.   Senast uppdaterad 2017-12-18, Bo Justusson.   Skrivs bäst ut som liggande A4.