Hem - Kartor för Långfärdsskridsko i Stockholm

Görväln, Näsfjärden

Karaktär
Stora härliga isytor. Risk för råkar.
Kräver kunskap, utrustning och sällskap.
Rundtur ca 18 km, Näsfjärden(+18km)

Isläge
Fryser efter de mindre insjöarna.
Finns ingen speciell israpport - se dock
- När finns det isar?

Varningar  
- Vid vattenverket på Lövholmen ofta bred råk, ty här möts stora isytor.
- Nedanför vattenverket ner mot Hässelby-Stockholm osäkert och ändrar sig p.g.a. strömmar, isrännor, avlopp från värmeverk m.m. Undvik!
- Råkar uppträder på många ställen, men man kan ofta ta sig över.
- Många sund har öppet vatten, ty här rinner vatten från många åar som mynnar i Mälaren! Värst är nog Ormsundet och Almarestäket. Vill man fortsätta västerut så gå över vid Ådö eller Björknäs.
- Bra passage från Görväln till Näsfjärden vid Klintudden är mellan holmarna, se grön linje på kartan. Gå via land på holmen om behövs.
  Om osäkert i alla sund så kan man gå över näset norr om Klintsundet.

Kommunikationer  
- Pendeltåg till Kungsängen (J), gå bron över spåren och backe ned mot stranden, 200 m.
- Pendeltåg till Kalhäll (J), promenad runt berget ner till badplats, 1 km.
- Bilparkering (P) t.ex. badplatsen vid Kalhäll eller vid Görvälns herrgård.

Sevärt  -   Servering
- Herrgårdarna vid Lennartsnäs (badhusen!), Görväln och Ådö.
- Utsikten från Ö Högholmen (200 m promenad)
- Görvälns Slott, hotell och restaurang.

Liten kartbild! - Länk till större karta.
Görväln m.fl. karta
Kombiturer
- Kombitur: Sigtuna-Kungsängen-Kalhäll. - OBS Gå över mellan Ryssgraven och Kungsängen, förbi järnvägsbron. Inte via Stäket.


Startsida.   Senast uppdaterad 2021-02-05, Bo Justusson.   Skrivs bäst ut som liggande A4.