Hem - Kartor för Långfärdsskridsko i Stockholm

Karta - Stora Värtan

Karaktär
Stor härlig isyta. Är en havsvik och fryser olika så man måste vara försiktig och noggrann. Min favorit, av de jag tagit upp!
Rundtur ca 15 km, Kyrkfj.(+6km), Askrikefj.(+6km).

Isläge
Fryser efter insjöarna. Vissa år bara norra delen. Andra år även västra Askrikefjärden.

- Grönstaviken, Friluftsfrämjandet - plogad bana 3km vid Bosön på norra Lidingö.
- Israpporter, Danderyds kommun - förr även Värtan, nu endast Edsviken (?)

Varningar  
- Hela södra delen är osäker. Sunden till Lilla Värtan är oftast öppna.
- Från Limpholmarna går ofta en släppråk till Lidingö.   Svår att se! Åk norr om holmarna, även hem!
- Askrikefjärden fryser bara vissa år, och sällan längre än till Bosön. Farlederna i dess östra del gör att isen rivs upp.
- Sundet till Kyrkfjärden är alltid öppet, ty havsytans variation ger strömmar där.
- Stora Skraggen - ränna ibland till båtvarvet där.
- Bastuholmen - ränna bryts även här från land.
- Storholmen - ränna söderut till Lidingö.

Kommunikationer  
- Roslagsbanan till Näsby Allé eller Näsby Park + promenad till Näsbyviken resp. Näsaängsbadet,
eller till Hägernäs (obs bara vissa tåg stannar där) och
promenad österut under vägen till St Värtan.
- T-bana till Danderyds Sjukhus eller Mörby C, plus buss 606 till Djursholms Torg. Gå sedan vägen längs stranden till Germaniaviken (Ger.v.)
- Från Lidingö ej så bra ty osäkert med isen i söder, men
    invid Storholmen kan man se hur invånarna tar sig ut!

Sevärt
- Rydbohoms slott och Östra Ryds kyrka i Kyrkfjärden.
- Blomskär - SSSK:s minnesmärke.
- Hägernäs - hangarerna för sjöflyg (F2).
- Isjakter cirklar runt, utgår från St Skraggen.

St Värtan karta

Kombiturer
- Kombitur: St Värtan + Kyrkfjärden. Gå iland söder om sundet och gå österut 200 m.
- Till Vaxholm ?: Går sällan åka Askrikefjärden österut, men från Kyrkfjärden kan man gå över till Säbyviken och fortsätta. Bör dock göras i grupp med erfaren ledare.

Servering
Restaurang Pont - vid Hägernäs strand (i norr).


Startsida.   Senast uppdaterad 2021-02-05, Bo Justusson.