BJ-Kartor - Tema Folkmängd - Storstäder och stora städer ökar kraftigt

Kartan: Symbolerna i kartan har storlek efter folkmängd, och färg efter förändring i procent på 10 år - rött för ökning, blått för minskning.

Du kan: - Peka för värden - Klicka på Grupper - Ändra startår, karttyp (t.ex.Trend).
Kommentar: Under de senaste decennierna har storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö ökat kraftigt i folkmängd.
- Men även andra stora städer har ökat, särskilt länshuvudstäder med högskolor, tjänstesektor, industrier.
- Folkminskning var det främst i landsbygdskommuner.

- Byt Startår till för ett år sedan - storstäderna dominerar inte längre!
Orsaker? Det finns åtminstone en samvariation med låg arbetslöshet, inkomster, utbildningsnivå,...
Framtid? Kommer ökningen att fortsätta?
- Lågt bostadsbyggande kan verka hämmande.
Mer fakta:
• Andra kartor, BJ
• SCB - statistik


Karta - (kan ändras!)
Vald variabel:

Start-tid:     Vald tidpunkt:
     

Karta:  


Teckenförklaring
  Färg för värden  

groupBtns
MESSAGE Your web browser can not handle HTML5 canvas. Install newer!

Datafil: --     Datauttag: --     Källa: • SCB Statistikdatabas     Webbplats: www.justus2.se     Program: © Bo Justusson, Stockholm.