BJ-Kartor - Tema Byggande - Det byggs alltmer i kommuner med inflyttning - men räcker det?

Kartan: Cirklarna har storlek efter antal byggda lägenheter (även i villor).

Du kan: - Peka för värden - Klicka på Grupper -
- Byt variabel småhus/flerbostadshus,
  eller karta Pajer som visar båda
- Gå igenom årtal --- OBS Skalor ändras!
Kommentar: Bostadsbyggandet har på senare år ökat kraftigt. Tidigare släpade det efter folkökningen. Först blev det bostadsbrist i storstäderna, men finns nu i många kommuner.

Analys av förändring görs nog bäst med Visa Tabell. Orsaken är att antal färdigställda bostäder fluktuerar starkt, p.g.a. att de rapporteras när hela byggprojekten är klara.
Mer fakta:
• Andra kartor, BJ
• SCB - statistik
Kolla även Boverket
och dagstidningar.

Karta - (kan ändras!)
Vald variabel:

Start-tid:     Vald tidpunkt:
     

Karta:  


Teckenförklaring
  Färg för värden  

groupBtns
MESSAGE Your web browser can not handle HTML5 canvas. Install newer!

Datafil: --     Datauttag: --     Källa: • SCB Statistikdatabas     Webbplats: www.justus2.se     Program: © Bo Justusson, Stockholm.