BJ-Kartor - Tema Kommunalskatter - förändring och nivå

Kartan: Startkartan visar förändring i kommunalskatter senaste året, rött ökning, blått minskning.
Du kan: Byta startår för att se förändring över längre tid.

Skattenivåer: Byt karttyp till Färg-efter-värde
Kommentar:
När förändring är över hela län, så är det vanligen landstingskatten som ändrats.
Nivåer: Lägst nivåer i Danderyd, Täby, Solna, Stockholms kommun, och i förorter till Malmö.

Anm. Skatteutjämningssystemet kompencerar delvis för olika skatteunderlag, se • karta.

Karta - (kan ändras!)
Vald variabel:


Start-tid:     Vald tidpunkt:
     

Karta:  


Teckenförklaring
  Färg för värden  

groupBtns
MESSAGE Your web browser can not handle HTML5 canvas. Install newer!

Datafil: --     Datauttag: --     Källa: • SCB Statistikdatabas     Webbplats: www.justus2.se     Program: © Bo Justusson, Stockholm.