| • BJ Statistik | • Uppleva städer |

Tätorter förändring. Statistikunderlag för planering

En viktig uppgift för SCB är att ta fram planeringsunderlag för stat och kommuner.
Förändringar i tätorters befolkning påverkar planering av skolor, kollektivtrafik m.m.
Här några kartor i pdf-format för tätorters förändring 2010 till 2015. (Förkortning TO=Tätort).

  Region  Kartfil, pdf Snabbtitt, klicka

Om temakartan

Formel: Förändring i procent = 100*(Bef2016-Bef2010)/Bef2010
Färger: Rött för ökning. blått för minskning, grått för konstant

Mellan 2010 och 2016 var det många orter som
ökade mer än 10% (280), men färre som minskade 10% eller mer (45).

Obs! Folkmängden 2010 är nyberäknad efter hur många som 2010 bodde inom de nya 2015-gränserna. Ökningarna är således inte orsakade av sammanslagningar av orter.
Teckenförklaring
 

Götaland

• Götaland, tätorter 2015 förändring i folkmängd 2010 - 2016, pdf 2MB
- Spara filen på egen dator och öppna i Adobe Acrobat, för smidigare hantering.
- Obs man måste zooma ordentligt (600x) för att se namnen.
- Bildexemplen har zoom 600x, om ej annat anges (Sthm, Gbg).
Ex. Ronneby-Karlskrona
Ex. Göteborg-Borås region, zoom 300x
Har flikig utbredning, som Stockholm.
Ex. Malmö-Lund. Tydliga tätorter,
inte så flikigt och ej sammanvuxna.
Ex. Norrköping-Linköping

Svealand
+Gästrikland
 

• Svealand, tätorter 2015 förändring i folkmängd 2010 - 2016, pdf, 2MB

Stockholm, regionen. Kartan visar utbredningen av tät bebyggelse - "urban sprawl"
- tydligt längs kommunikationsleder.

- I en storstadsregion är stadsdelar den mest använda geografiska indelningen, medan ortstrukturen är tämligen oklar. Se t.ex. på Sollentuna resp. Täby som båda har en tunn remsa som kopplar dem till Stockholms tätort. SCB har denna gång särskiljt Sollentuna men tagit med Täby i Stockholms tätort. År 2010 var det tvärtom.

- Göteborg har liknande utbredd struktur, medan Malmö har mer tydliga orter.
- Av alla stora tätorter är det bara de tre i Stockholm som vuxit med mer än 10%.
 

Ex. Stockholm, region, zoom 300x

Ex. Bergslagen, zoom 300x.
De större orterna har vuxit,
så var det inte tidigare perioder.
Ex. Västerås-Eskilstuna.
Västerås är nu 6:e största TO
Ex. Uppsala, 4:e, och Örebro, 7:e.
Notera utbredning längs huvudleder.

Södra Norrland

• Södra Norrland, tätorter 2015 förändring i folkmängd 2010 - 2016, pdf, 0.6MB

Bebyggelsen längs kusten i Norrland är ofta lika tät som i södra Sverige,
medan Norrlands inland är mer glesbefolkat, undantag är Östersund.
 

 

Ex. Umeå, TO-folkmängd 85000,
jfr. Sundsvall 58000, Östersund 50000.
Ex. Sundsvall. Notera de många
orterna längs kusten.
Anm. Flera skogsytor i Gävle TO 2015.

 
Ex. Österund, utbredd struktur,
längs Storsjöns stränder.

Norra Norrland

• Norra Norrland, tätorter 2015 förändring i folkmängd 2010 - 2016, pdf, 0.3MB
 
 

Ex. Luleå - Boden

 
Ex. Gällivare-Malmberget, Kiruna, Arjeplog

Viktiga orter i N Norrlands glesbebyggda inland.
I Malmberget och Kiruna kan man se början av flytten av orterna p.g.a. malmbrytningen.


Sidan uppdaterad: 2018-01-17, Bo Justussson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @
Webb: www.justus2.se/stat