Fatbursbrunnen cirkel hösten 2020
- Promenad 3a: Tyska kvarteren

Stortorget, t.v. Schantzka huset,
med tysk inskription.


Vi utgår från Göran Söderströms bok
"Gamla Stan - 11 vandringar".

Tredje vandring den 20 nov 2020:
Benickebrinken- Svartmangatan (Prästgatan ojämn här!)
- Tyska stallplan - Tyska brunnsplan
- Tyska skolgränd - Tyska kyrkan - Tyska brinken.

Se sid 97-103 i boken

Mycket intressant att studera det stora tyska inflytandet i Stockholm! Svensk historia beskrivs ofta med krig, kungar och storgodsägare. Här om tysk immigration, köpmän, konstnärer, drottningar.


- OBS Klicka för större bilder! -


Via nya Guldbron vid Slussen till Benickebrinken

Bygget vid Slussen, Guldbron invigdes 26 okt 2020. - Tyska kyrkans höga torn är väl synligt.

Gulröda huset precis före Benickebrinken byggdes som provisorium 1897! Är lägre än husen runtom.

Benickebrinken

Vintapparen Jören Benick hade värdshuset "Solen" här på 1500-talet, i kvarteret Medea, som revs slutet på 1800-talet. • Wiki

  "brink" = brant backe.

- Målning 1865, A.O. Mankell

- Foto 1895, StockhomskällanLängst upp på Brinken gick vi in på Svartmangatan och sedan till Tyska Stallplan:


Du kan göra vandringen i Google Streetmap!

Start på Svartmangatan
- Peka med musen inåt vänster mot Tyska stallplan och klicka,
  eller åt höger mot Tyska brunnsplan.

- Vrid genom att hålla musknapp nere och dra i sidled.
- Zooma in/ut med +/- -tangenter, eller rullhjul


Om du vill kan du öppna Google i ny flik: • GoogleMaps StreetView på Svartmangatan
Tyska stallplan
Skulptur "Pojke bestigande häst", i granit 1956, av Ivar Johnsson.

Tidigare kvarter revs för Storkyrkoskolan byggd 1931 och lekplats Junotäppan.
Skolan o. badet renovaras 2020.

Huset på västra sidan har vacker portal med rokokodörrar, och en minnestavla för Carl Larsson.

• Tyska stallplan, Wiki


Muren kring Junotäppan är en oemotståndlig lekplats. Jag frågade hur många gånger hon hade ramlat ner. Svar: "Noll gånger!"

De tidigare husen syns på vykortet från ca 1900.

Den gamla vackra portalen syns även på vykortet.

Ovanligt vacker minnestavla:
"Carl Larsson föddes här den 28 maj 1853. Stockholmsgillet hugfäste minnet."

• Tyska stallplan, Wiki
Mårten Trotzigs gränd
Nedgång mot Västerlånggatan är till vänster om Carl Larssons minnestavla.

Mårten Trotziig var tysk köpman, se minnestavlan som finns nere i gränden. En son och två sonsöner adlades.

Gränden var förr avstängd med träportar. Renoverades och öppnades 1945, se foto av Lennart af Petersens.

• Mårten Trotzigs gränd, Wiki
• Mårten Trotzig, Wiki


Tillbaks till Svartmangatan som har lite udda butiker:

- Galleri Cupido,
- Musikvalvet Baggen,
- Klostervalvet Antik,
- Snickarglädje
, gamla beslag m.m.

Vacker rokokoport och gamla fönsterluckor.


Tyska brunnsplan
  t.v. år 2020,  t.h. år 1901

Bokens författare gillar inte de höga träden och bilparkeringen!

Till vänster skymtar Ehrenstralska huset, och till höger de välvda fönstren från Gamla synagogan, nu Judiska museet.
br> • Tyska brunnsplan, Wiki
- Klicka för större bilder! -


Tyska brunnen är från 1787, och ritades av Erik Palmstedt.

Foto t.v. från 1902, Larssons Ateljé. Man ser att brunnen då användes.

• Stockolms officiella brunnar, Wiki.  De var viktiga för stadens vatten­försörjning.

En förteckning från 1771 gjord av stadsarkitekt J.E. Carlberg anger brunnar på ett 20-tal platser, bl.a. vid Maria kyrka och Hornstorget (nu Mariatorget).

Idag finns fem av brunnarna bevarade, tre i Gamla stan.
 

Underhåll?
T.h. foto från 1939, AB. Huset renoveras och är i dåligt skick. Ser bättre ut både 1900 och 2020. Var det dåligt underhåll på 1910-1930-talen generellt i Gamla stan?
Judiska museet,
i Gamla synagogan


• Wiki om Judiska museet
• Judiska museets webbplats

• Om Judiska museet, Freedom Travel - bilder och text
 foto från freedomtravel:
 
Judisk historia i Sverige

Länge hårda restriktioner kring invandring:
• Det stora judedopet 1681, Stockholmskällan

Gustaf III tillät viss immigration 1774, och gav begränsade rättigheter 1782.
Fullständiga medborgerliga rättigheter 1870.
Restriktivt även under VK2.

Allt detta gjorde att det finns relativt få judar i Sverige, ca 20.000, varav ca 6.000 är medlemmar i judiska församlingar.

• Historia: Judar i Sverige, Wiki
 
Olika verksamheter

I Vårfrugillets gamla lokaler har det funnits många olika verksamheter, se blå tavlan, bl.a. polisstation 1890-1972. Man kan se dess lykta på flera bilder.

Anm 1. Moderna huset i bak­grunden är Storkyrkoskolan.

Anm 2. Lykta på Katarina brandstation idag!
Känd från Nile City!

Fanns även på Maria brand­station, Krukmakargatan-Rosenlundsg.
Foto 1972 från polisstationen, mot Ehrenstralska huset. Två polisbilar på brunnsplan! Foto: af Petersens.

Polisbilar 1965 ur artikel i Ny Teknik.
Opel Admiral

Volvo 144
Ehrenstrahlska, eller Fuhrmanska, huset,
Svartmangatan 20-22

Uppfördes 1666 för tyskfödde målaren David Klöcker, som adlades Ehrenstrahl. Kända målningar i Riddarhuset, Storkyrkan m.m.

• Ehrenstralska huset, Wiki
• David Klöcker Ehrenstrahl

• Bild- och audioguide

Huset ägdes sedan av vinhandlare Götze, och hovkällarmästare Fuhrmann, som lät bygga om huset.
Foto t.v. av Holger Ellgaard, wiki.   Foto t.h. Här finns Storkyrkoskolan och Estniska skolan.


Peter Heinrich Fuhrmann, rik källarmästare, donator

Han skänkte fastigheten och delar av sin förmögenhet till Tyska kyrkan - för skola, ny orgel, och utbildning i tyska.

Han kom till Sverige och arbe­tade i olika vinfirmor, först med tunnbindning. Han gifte sig med änka vars man hade vin­handel och Ehrenstralska huset.

Fuhrmann arbetade sedan med vinimport, hade Storkällaren vid Stortorget, var hovkällar­mästare m.m.

• Fuhrmann, Wiki
• Storkällaren, Wiki
- Klicka för större bilder! -
Epitafium i Tyska kyrkan, wiki
 Minnestavlor på Ehrenstralska huset
 

 
Svartmangatan och Tyska Skolgränd
Från Tyska Stallplan ringlar sig Svartmangatan norrut mot Tyska Skolgränd och Tyska Kyrkan.

Tyska skolan 1612-. Först i S:ta Gertrud församlings regi.
Sedan lite komplicerat.
Idag i Lärkstaden!

Inskriptionen på Nr 4 är på latin och svårtydd, se hos Wiki!
• Tyska skolan historia, Wiki
 

I hörnan Svartmangatan / Tyska skolgränd, snett emot Tyska kyrkan, finns Chaikhana Teahouse
 

Mer om vårt besök i Tyska kyrkan kommer på särskild webbsida.
 

 
Fler tyska palats:

- Grillska huset, Stortorget, nu Stadsmissionens café, • Wiki

- Schantzska huset, det röda vid Stortorget, • Wiki,
med café Kaffekoppen.
Bild på bokomslaget- Inskription på Schantzska:
 "Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf Ihn, Er wirds wohl machen." Ps. 37:5
 "Befall åt Herren dina vägar och hoppas(lita) på Honom, Han kommer att göra det väl."

 
Länkar. ReferenserBo Justusson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @

Uppdaterad: 2020-11-29, startad 2020-11-28