• Flygfyrar Sthlm-Jkpg fyr 109 Gerstorp, Malmen | Malmens vattentorn

Malmens vattentorn 1924-1940.
Därefter luftbevakningstorn och angöringsfyr

Sammanställning gjord av Bo Justusson, 2010-07-21, uppdaterad 2011-04-22

Malmen väster om Linköping var en av de allra första militär flygplatserna i Sverige. Dit förlades också Centrala flygverkstaden å Malmen (CVM). Man hade ett eget vattentorn åren 1924-1940. Därefter fick man anslutning till kommunalt vatten.

Vattentornet och det gamla kanslihuset finns med på flera historiska foton på flygplan på Malmen. Vattentornet har en rund stomme och åttkantig träpanelad påbyggnad med en "nedhängande" del. Gamla kanslihuset är karakteristiskt med ett krenelerat torn och en halvrund utbyggnad.

Efter 1940 användes tornet som luftbevakningstorn, för att slutligen rivas år 1977.
På tornet fanns en flygfyr - angöringsfyr, vilket syns på foton nedan.

Krister Karling, som arbetat på SAAB, minns att han såg en flygfyr 1954, och in på 1970-talet, men den flygfyren stod intill mässen på CVM (Matsalsbyggnaden) och stod på åsen med mast och allt, alltså inte i anslutning till någon annan byggnad.

Flygplansbilder från Svensk Flyghistorisk Förening

Flygplansbild med vattentorn och gamla kanslihuset i bakgrunden

Från Svensk Flyghistorisk Förenings Fotoarkiv (SFF), www.flyghistoria.org
Sökning gjord av Bo Justusson, sökord Malmen och Vattentorn.


SFF Databasuppgifter:
Bildnummer: 002-1019085 / Motiv: autogiro / Plats: F 3 Malmen / Tidsperiod: 1934-1945 / Flygplanstyp: Cierva C.30A (Avro 671) / Fotograf: Evert Skirgård.

SFF Text till bilden:
"Rolf von Bahr bakom sin autogiro SE-AEA, Cierva C.30A (Avro 671) på Malmen. Malmens vattentorn och gamla kanslihus i bakgrunden, liksom civila Raab-Katzenstein RK 26 Tigerschwalbe SE-ADK som var förebild för Sk 10. Fotoalbum lånat från Evert Skirgård, Enköping för inscanning. Evert Skirgård gjorde sin militärtjänst vid F 3 18/10 1937 - 3/5 1938. 86"

Fler foton med vattentornet

Ett annat fint foto med flygplan, vattentorn och kanslihus finns i boken:
"Svenskt civilregister 1, de tidiga luftfartsregistren tom SE-AZZ" av Rolf Westerberg,
Bilden finns i inledningen till boken och är ganska stor. Originalbild?


Ur boken: "Flyginstrument på Malmen, 1919-1999", av Lars-Erik Larsson

Digital bok hos www.flyghistoria.org.
Omslaget:

Text om omslagbilden:
"På sista arbetsdagen före julledigheten 1990 skedde avteckningen av det "nygamla" vattentornet som kröner inmätningspiren utanför TN-huset. Efter en historisk tillbakablick av projektledaren för TN-huset skar platschefen Carl Erik Johansson med ett raskt snitt av förankringen och falskärmskalotten steg med ballongernas hjälp till väders och frilade vattentornsmodellen. En närbild av modellen återfinns på sidan 30. Foto: Niklas Forslind."

Sid 30. Texten i boken handlar om flytt av Instrumentverkstaden, med infogad information om vattentornet:


"Vattentornet i bakgrunden byggdes 1924. Det åttkantiga ”huset” rymmer själva vattenreservoaren,
som revs 1940 sedan CVM fått kommunalt vatten. Resterande del användes som kanon- och luftbevakningstorn
under andra världskriget. 1977 sprängdes tornet för att ge plats åt C-hallens utbyggnad. En skalenlig
modell av vattentornet finns i dag som skyddshuv över inmätningsfixturen utanför TN-verkstaden.
Foto ur Franz Kilgers efterlämnade samlingar."

Anm. Kilger var ingenjör hos CVM.

Modellen av vattentornet

Närbild av modellen som är cirka 2 meter hög. Fotot taget vid invigningen,
troligen av Niklas Forslind, som tagit bokens omslagsbild. OBS fyrstrålkastaren på toppen.


Länkar och sevärdheter


Bo Justusson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.
Uppdaterad: 2013-11-11