• Flygfyrar Sve-Fin • fyr 143 Norrtälje Vattentornets ombyggnad 1942

Ombyggnad av Norrtälje gamla vattentorn, klar 1942, ritningar, foton

Vattentornet före och efter ombyggnad, 1942

Norrtälje gamla vattentorn stod klart 1915. Det hade en vacker kupol som på en Vasaborg. Kupolen togs bort då flygfyren skulle anläggas på vattentornet, klar 1942.

Ritningar och foton nedan är från Norrtälje Stadsarkiv där jag fick fin hjälp av Ann-Marie Alfredsson och Åsa Thunberg. Tips om att det fanns intressanta ritningar och notiser fick jag från Johnny Rosén, Pythagoras Vänner.
- 2013-04-30 Ett foto från 1943 tillagt, se längst ner.

T.v. foto från Norrtälje stadsarkiv, nr 3112 (klicka för hela fotot).   T.h. foto av Eber Ohlsson, 2005.
 


NORRTELJE TIDNING 7 november 1937
  "Vattentornet får ledfyr för flyg-
        trafiken Sverige-Finland"

"...Vederbörande avdelning i Kungl. väg- och vattenbyggnads- styrelsen har således anhållit att på vattentornet få uppsätta en ledfyr för flygtrafiken Sverige-Finland.
   Det förutsätter en ombyggnad av taket på vattentornet, vilket i alla händelser måst byggas om, därför att det är ruttet. Flygfyren kommer troligen att placeras på en hög betongsockel..."
 
NORRTELJE TIDNING 4 april 1941
  "Vattentornets kupol ersätts med plan takkonstruktion. Flygfyr på taket."
 
NORRTELJE TIDNING 7 november 1941
  "Ombyggnaden av vattentornet avslutad."
 
NORRTELJE TIDNING 24 juli 1942
  "Flygfyrpremiär den 24 juli."
 
NORRTELJE TIDNING 19/2, 13/4, 16/4 1946
  "Premiär för postflyget."
  (tre notiser)
 

Källor: Notiser och rubriker hittade jag i boken:
Stig Andersson "När hände vad i Norrtälje", 1990
- N.T. finns skannad på rullfilm i Stadsarkivet.
De sista ovan har jag ej tagit ut ännu.

Ritningar på gamla vattentornet och ombyggnad

Från Norrtälje kommuns stadsarkiv. Klicka för större bilder.

 

Ritning - Taket Huvudritning

Taket. Huvudritning - klicka för mycket stor bild (4525x2226 px).
Vänstra delen av ritningen visar taket uppifrån, med balkar in mot mitten.
Mittdelen visar Detalj A som är infästningen av balkarna mitt i tornet.
Högra delen visar Snittet A - B, som jag är lite osäker på.
  FRÅGA: Är det en lodrät balk (10m lång) mitt i tornet som bär upp taket på mitten?


Taket. Plattformen för flygfyren ovanpå taket:

Ritning - Taket, kanten och fasad

Övre delen Taket - Kanten med armering och betongputs.
Nedre delen Fasad och betong, klicka för större bild.
OBS Vänstra delen av ritningen kom ej med vid kopieringen.

Ritning - Plattform för fyren, detaljer

Kopia av blåkopia, dvs vita streck och text på blå botten. Klicka för större bild.


Ritningar från AGA på fyrstrålkastare och mastkorg

I samband med planeringen av ombyggnationen skickade Gösta Sundén, som ansvarade för fyrutbyggnaden vid Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsbyrån, över ritningar på fyrstrålkastare, troligen för att visa konkret hur de skulle bli.

Följebrev:

"Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen
Järnvägs- och luftfartsbyrån
D.Nr LU 141/37 (Lfl. 29/37)

Till Herr Stadsingenjören Karl Johansson, Norrtälje.

Enligt överenskommelse vid Byråingenjören Sundéns besök i Norrtälje översändes härmed typritningar för flygfyrar med roterande fyrlins och lanternin. Fyrapparatens vikt är ungefär 400 kg.

Stockholm den 30 oktober 1937
Enligt uppdrag
Gösta Sundén"

Ritningarna återges med full skannad storlek. De kommer från AGA,
Svenska Aktiebolaget Gasaccumulator, Stockholm-Lidingö, 1936.


 


Foto ur filmen "I Roslagens famn", 1943

Filmen är producerad för Stockholm-Roslagens Järnvägar 1943,
och har givits ut på DVD av Rimbogrande Media (www.rimbogrande.se).

När tåget i filmen är på väg in i Norrtälje så skymtar man vattentornet i bakgrunden.
Ombyggnaden av taket är klar, men själva strålkastaren har ännu inte monterats.Uppdaterad: 2013-04-30, justerad 2015-01-26, Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.