• Flygfyrar Danmark       | Fyr DK02 Karlstrup

Flygfyr DK02 Karlstrup

WGS84: N 55° 33.408', E 12° 12.307'
decimal: 55.55680, 12.20512

Det behövs kontroll av rester, gamla och nya foton etc.
Danska termer: luftfyr, lysfyr, flyv, postflyv, nattflyv, kort, søkort,... (se Flygled-sidan).

Kartor

En översikt av alla flygfyrarna Köpenhamn - Rödbyhamn, se:
› Flygleden Danmark - Tyskland

Översiktskartor från Google Maps:
 

Detaljkartor:
T.v. Målebordsblade 1928-1945, Kort- & Matrikelstyrelsen.  
T.h. Google Maps.   2=Fyren,  K= Kyrka,  S= Skola,  G= Golfbana,  J= Solrød Järnvägsstation.
 

 

Bilder

Karlstrup kirke, bild från Wikpedia Commons, fotograf Jan Rasmussen, 2006

Sevärt, länkarUppdaterad: 2011-01-03 Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.