• Flygfyrar Danmark       | Fyr DK05 Sjolte. Nödlandningsplats Feddet.

Flygfyr DK05 Sjolte, N Præstø

WGS84: N 55° 9.716', E 12° 1.281'
decimal: 55.16194, 12.02135

1. Flygfyren låg nära stranden i Sjolte Strandhuse, 100m söder om Kongens Møllebro, se kartor och flygfoton.
2. På halvön › Feddet, 4 km öster om fyren, anlades en nödlandningsplats på den stora Heden.
3. Bilder på naturen på Feddet.
4. Länkar. Sevärt.

Det behövs kontroll av rester, gamla och nya foton etc.
Danska termer: luftfyr, lysfyr, flyv, postflyv, nattflyv, kort, søkort,... (se Flygled-sidan).

1. Kartor över flygfyrens plats

En översikt av alla flygfyrarna Köpenhamn - Rödbyhamn, se:
› Flygleden Danmark - Tyskland

Översiktskartor, Google Maps: 5= Fyren,  F= Fedet,  M= Møns Klint.      T.h.  5= Fyren,  K= Kongens Møllebro,  S= Sjolte Strandhuse
 

Detaljkartor: T.v. Målebordsblade 1928-1945, Kort- & Matrikelstyrelsen.   T.h. Google Maps.   5= Fyren,  K= Kongens Møllebro
 

 
Flygfoto idag från eniro.dk. Flygfyrens läge markerat. (Sjolte Luftfyr, luftfoto 2011):

 


 

2. Feddet hjælpelandingsplads, 1932

På halvön Feddet (Fedet) med hedlandskap/kalkland anlades en nödlandningsplats.

Redakör Torkild Svane Kraft på FaxeBugten gjorde 1999 en inventering av fakta om flyget på Fedet, som finns återgivna på webben: FixFaxe, länk nedan:

Statens Luftfartsvæsen Efterretninger for luftfarende nr. 3 af den 28. juli 1932:

"På Fedet etableres fra 1. August d.a. en permanent hjælpelandingsplads. Pladsen er beliggende c. 700 m SSE for Fedgaard og er rektangulær med en udstrækning af 500 m i N.-S.lig Retning og 450 m i E.-V.lig Retning. Overfladen er jævn og fast og tilsaaet med Græs. - - "

Om natpostflyvningen 1932 i august og september måned på ruten København-Hannover og omvendt:

"Landingslys vil blive tændt på Feddets hjælpelandingsbane hver aften kl. 22.15 og slukket ved solopgang. Disse landingslys bestod af 9 transportale, hvide lamper opstillet i T-form.

Landingsarealets grænser var markeret med transportale, røde lamper og der var vagter på pladsen når lamperne var tændte."


WGS84: 55° 9.042', 12° 5.947', decimal: 55.1507, 12.0991


T.v. KMS Målebordsblade från 1928-1945.   T.h. Google Maps flygfoto idag.

3. Bilder, Feddet

Foton hämtade från Topcamp Feddet, stor campingplats på halvön Feddet, med sandstrand, kalkland, hed, naturupplevelser. Länk nedan.
 1. Heden, i sydöstra delen av Feddet


 2. Utflykt på heden med militär veteranlastbil, 2010
 


 3. Møns klint - 50 km sydost om Feddet -
 var ett tydligt landmärke vid flygning på dagen.
 Här finns sedan 2012 Geocenter Møns klint.
Översiktskarta Feddet, ur Vandretursfolder från www.feddet.dk

4. Länkar. Sevärt.Uppdaterad: 2013-10-20, Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.