• Flygfyrar Sve-Fin Fyr Mariehamn (F01) |   Fyren och Kasberget - Nu och då

Nu och då - platsen för flygfyr Sviby Kasberg, Mariehamn, Åland


I Mariehamn har det funnits en flygfyr på Sviby Kasberg. - Lat,long: 60.13215,19.92730.
Patrick J. Nordberg berättar: "På Sviby Kasberg stod det först ett betongtorn för fyren.
Tornet revs och därefter kom en radaranläggning. Idag finns där två ordinära kommunikationsmaster".

På Arlanda flygsamlingar har jag hittat ett gammalt foto på Mariehamns flygfyr.
För att se hur det ser ut idag har jag använt Googlemaps Streetview, se foton nedan.

FRÅGA: Kan man idag se några rester av betongtornets fundament?

Gammalt foto

Foto från Arlanda flygsamlingar, ur en pärm med foton från bl.a. luftleden Stockholm - Helsingfors. Pärmen kommer från svenska luftfartsmyndigheten. Flygleden till Finland med optiska flygfyrar anlades på 1930-talet.

Detta är det första foto på fyren i Mariehamn som jag hittat. Notera att marken kring fyren på fotot är ganska platt. Det fanns betongtorn även på Kumlinge, Iniö och i Åbo, men de stod på små höjder/ bergknallar.Nutid: Under 2010-talet anlades nya vägar på Kasberget och ett antal villor med fin utsikt har byggts. På 1930-talet fanns bara en liten grusväg upp till fyren: Flygfyrsvägen.
Bild 1 Flygfyren på Sviby Kasberg på 1930-talet.

Flygfoto och foton idag

Flygfoto över Sviby Kasberg i modern tid, från Googlemaps. Notera de nya vägarna.Foto 1 från Sviby Kasberg, mot Norr. Fyren stod troligen på radiomasternas plats eller på vändplanen hitom dem.


Foto 2 från Sviby Kasberg, från samma plats, mot Söder. Man ser en troligen nyare radiomast.


Foto 3 från Sviby Kasberg. Änden på gamla Flygfyrsvägen, som fanns innan nya vägar anlades på 2010-talet.

Kartor

  Översiktlig karta Mariehamn-Jomala från Maps.Google.se:
  F= Flygfyr Sviby Kasberg,   J= Jomala kyrka,
  M= Mariehamn flygplats, H=Österhamn, en gång sjöflygplats
  S= Segelfartyget Pommern,   P= Posten Åland, postkontor

  Vit symbol x= flygfyr-koordinat 1937 visad i WGS84.
    Detaljerad karta

Länk till finska Lantmäteriet för detaljerad karta:

> Jomala kyrka/flygfyr på "Kartplatsen, för alla", Lantmäteriet Finland

"Kartplatsen" - har detaljerade kartor och flygfoton på Internet över Finland och Åland.
Man kan skapa länkar till karta med givet utsnitt och text. Vidare konvertera koordinater m.m.
Menysystem finns på tre språk: finska, svenska, engelska.

> Teckenförklaring, karttecken, pdf symboler och text på finska, svenska, engelska - Ger översättning!

Kartsymbol för torn och för triangelpunkt (ofta ovanpå varandra):Uppdaterad: 2017-03-31, Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.