• Flygfyrar Sve-Fin Flygfyr Kumlinge, Åland, F03 | Gamla foton

Kumlinge flygfyr - Gamla foton

Foton från Kumlinge bildarkiv

Genom ett omfattande bildprojekt på Kumlinge har över 3000 gamla fotografier skannats.
Arbetet leddes av Lauri "Lasse" Åkerblom. De skannade fotona finns på Kumlinge bibliotek.

Tidningen Nya Åland hade en artikel om flygfyren på Kumlinge den 12 oktober 2012.
Kiki Alberius-Forsman intervjuade då Alice Persson som nu äger fyren, och
Kalle Lund som är son till fyrvaktaren Thure Lund. Några citat här nedan.

Två foton från byggnationen år 1937

Kalle Lund född 1930 minns bygget av fyren:

"Det vimlade av ingenjörer och byggubbar runt omkring. Det var ett tjugotal mannar som var inkvarterade i stugorna och det gav väl en liten extra och välkommen inkomst.

En lastbil kördes upp på berget med byggmaterial, men det mesta kom upp med en bana av räls som byggdes endast för att dra upp byggmaterialet med."

År 1937. Ställningar och gjutform för fyren. Originalbilden har med lite mer av klippan i förgrunden.


Träställning och trappa i närbild.

Fyren färdig. Maskinhuset utbyggdes senare.

Kumlinge flygfyr, foto 1939.
Fyren efter att maskinhuset utvidgat:

Fyrvaktare Thure Lund

Det fanns inte elektisk ström på Kumlinge på den tiden, så man installerade tändkulemotorer med generatorer för fyren. Fyrvaktare och maskinskötare blev Thure Lund.

Kalle Lund minns: "Pappa var mäkta stolt över sin tändkulemotor. Han skulle starta motorn och tända fyren efter solnedgången, och hålla igång dem till soluppgången, varje dag året runt. Hans första lön lär ha varit 400 mark. Dessutom fick han dra el till boningshuset.

Arbetet i fyren var inte ofarligt. En vinterdag halkade han och höll på att falla ner från toppen av stegen. Vi ungar förbjöds att gå upp i fyren.
"

Fyrvaktaren Thure Lund i maskinhuset vid tändkulemotorer och generatorer.
  Mer fakta på min sida: › Maskinhuset+Tändkulemotorer

Avstängd under kriget

Kalle Lund minns: "Redan vid krigsutbrottet stängdes fyren. Den blev i stället luftbevakningstorn och fyrmästare Thure Lund blev luftbevakningschef som rapporterade in flyg till militärstaben i Mariehamn.

Det var bevakning dygnet runt. Mångar ungdomar från hela Åland fick jobba som utkik i fyren, och bestämt hade de inte rätt så roligt under tiden där."

Torvald Hellberg vid flygfyren. Uniformen antyder att det är under kriget.
Maskinhuset ser lite annorlunda ut än i fotona ovan - ombyggt? Notera även att tornhuven är övertäckt.

Flygfyren var avstängd under kriget. Högra bilden visar att glaskupolen var täckt med presenning.

Utsikter uppifrån flygfyren över Kumlinge

Utsikt troligen mot sydsydost från fyren. Närmast ser man Södra fjärden.
Längst bort ser man öarna Ytterholmen t.h. och Innerön t.v.   Sunden är idag mer igenvuxna med vass.


Också utsikt mot sydsydost, men vid senare tidpunkt. Träden på bergen har vuxit upp.


Utsikt troligen möt öster. I högra delen ser man en flik av Södra fjärden.
Det öppna fältet bortom Södra fjärden är nog där flygfältet nu ligger.

Några personer kring fyren

Flygfyren - maskinhuset från baksidan. Personerna på fotot är
Sven Sjögren, Katri Björklund, Karl Henriksson, Fredrik Holmlund

 


Mer fakta och länkar finns på min sida om › Kumlinge flygfyr
Uppdaterad: 2013-07-14, Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.