• Flygfyrar nästa Björn | Sjöfartsfyr Skagsudde, Örnsköldsvik

Sjöfartsfyr Skagsudde, Örnsköldsvik
- fick strålkastare från flygfyr

WGS 84 N 63° 11.284', E 19° 0.967'   decimal: 63.18807, 19.01611   RT90: 7012759, 1661619
NYTT 2015-02-28 - Fint foto taget av Esbjörn Hillberg.

Fyren finns utanför Örnsköldsvik, i början av det kurviga inloppet till Ö-viks hamn.

Flyglederna med roterande strålkastare lades ner kring 1950.
En del strålkastare kom att användas i fyrar för sjöfarten:

Intressanta fakta från Tommy Asplund, Svenska Fyrsällskapet:
    "I mitten av 1950-talet byggdes fyrarna Björn på Upplandskusten (ersatte ett äldre fasadtorn) och Skagsudde angöringsfyr till Örnsköldsvik (ersatte ett äldre järntorn från 1870).

Istället för konventionella lanterniner och linssystem sattes på dessa fyrar upp flygfyrstrålkastare, givetvis av fabrikat AGA och strålkastarna placerades på rad, den ena ovanför den andra.

Arrangemanget på Björn slopades efter bara några år, troligen i förbindelse med avbemanningen, men på Skagsudde var systemet i drift ända fram till början av 2006, när den bakre strålkastaren ersattes av en enkel lysdiodlykta.

Glädjande nog sitter den främre strålkastaren kvar, och ännu mer glädjande är att min vän Jocke Söderberg filmade Skagsudde på 90-talet, något brusig bildkvalitet:"

› Youtube: Fyra fyrar i Västernorrland
  - den sista är Skagsudde i dagsljus och i skymning.

Bilder från Skagsudde fyr

Foto taget av Esbjörn Hillberg, finns på webbplatsen om Skag fyrplats, se länkar nedan.


Bilderna nedan sammanställda av Tommy Asplund

Kartor

Översikt och detalj från Google Maps.
Sektorsfyrar: 1= Bonässund, 2= Skommarskaten, 3= Råskärsön, 4= Skagshällan, 5= Trysundaön.
H= Hamnen, Örnsköldsvik, F= Skagsudde blänkfyr.
   

LänkarUppdaterad: 2019-07-22(länkar), 2010-11-19, Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.