• Kartor • Simulator 3D-byggnader

3D-byggnader - i GoogleMaps och aerofly FS2

Innehåll: Inledning.   1. Malmö-snapshots.   2. GoogleMaps Hur gör man.   3. Kebnekaise-video.   4. aerofly FS2 snapshots.
  Se även ny sida om: • Storstäder i GoogleMaps 3D
  Nytt 2018 - Körs bäst i : • Google Earth 3D i webbversion

Äntligen har 3D-byggnader börjat modelleras digitalt för hela städer i digitala kartor och flygsimulatorer. Det är GoogleMaps som utvecklat teknik som jag tror är baserad på flygfoton från olika håll och radarhöjddata. Många länder täcks helt, men i Sverige bara Malmö (koll i dec 2016).

- I GoogleMaps kan man "flyga" fram över landskapet utan några extra installationer eller köp, men det är inte någon cockpit som simuleras, utan enkel styrning med pil-tangenter.

- I GoogleEarth kan man få en head-up display och koppla in joystick. Ska installeras, är gratis.

- Flygsimulatorn aerofly FS2 har tagit in 3D-byggnader för städer i sydvästra USA och för New York (koll dec 2016). Den har många flygplan, med 3D-cockpit, flygplatser, radiofyrar, nattscenerier, snabb grafik - kostar ca 500kr. Bra simulator att starta med.


1. GoogleMaps 3D-byggnader - Malmö: Länk och bilder

  För Sverige finns 3D-byggnader bara för Malmö (koll dec 2016). Täckningskarta se nedan.
  Malmö - 3D-länk, vid Turning Torso

  Och några snapshots. Först Turning Torso i NV Malmö:
 
  Notera att fasader och tak har ytskikt hämtat från flygfoto, som klistrats på 3D-modeller.
  - Lite glipor och ojämnheter finns. - Till och med träden är 3D-modellerade.
 
  Bevarade hangaren från Bulltofta flyplats, nu vid Flygfältsparken. Etiketterna är från Google.
 


2. GoogleMaps 3D - Hur gör man?

1. I webbläsare gå till: • maps.google.se eller www.google.se/maps.
2. Välj startplats, t.ex. via Sök.
3. Klicka på Earth-symbolen ned t.v.- då fås flygfoto.
4. Klicka på 3D-symbol ned t.h. - Vrid synvinkel med Ctrl + Mus_uppåt.
5. "Flyg" med pil-tangenter:   Up för framåt,   Left/right svänger.   +/- zoom in/ut (styr flyghöjd).


Googlemaps 3D-byggnader Malmö-Lund.
Täckning 2017-06-06:
Malmö och norrut Lomma o. Bjärred, österut till Lund,
Östra kanten saknar Staffanstorp, men täcker Svedala.
I söder täcks från Svedala till Norra Klagshamn.


3. GoogleMaps - "flyg" över landskap, Video från Kebnekaise

Jag har Sökt "Nikkaluokta", klickat på "Earth" och på "3D".
- Vridit synvinkel med Ctrl+MusUpp. Sedan "flygning" med pil-tangenter. Här finns höjdnivåer och flygfoto.

Först svängt vänster till dalen åt väster. Så upp över Kebnekaise. Därefter 180°-sväng.
Återfärd mot Kebnekaise ungefär som norska C130 Hercules som kraschade 2012. Ruskigt höga och branta fjäll!
Starta videon (som är en skärmupptagning med Win10) med pilen längst ner:

Man saknar möjligheten att vrida vyn uppåt. Det går nog i GoogleEarth flygsimulator, men jag tycker den är lite svårstyrd.


4. Flygsimulator aerofly FS 2 - Ny version 2016

• aerofly FS 2 - Köps på • Steam! - Sök där med "aerofly"

Storstad med byggnader. Många flygplan ingår - 16(?). Snabb grafik, hög fps (frames per sec).


Cockpits med fungerande instrument, autopilot, radionavigering NDB, VOR, LS. Finns kartstöd för ruttplanering.

Natt-scenerier. Landningsbanor med inflygningsljus och PAPI. Terminaler med belysning

Kritiken mot aerofly har gällt att andra sim ger scenerier för större områden, och har fler funktioner.
Jag har bara provat aerofly FS 1 över Schweiz. Den hade fina landskap utanför städer, men begränsade instrument.
Ver 2 verkar vara avsevärt bättre.


Bo Justusson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @
Webb: justus.ownit.nu/flyg

Uppdaterad: 2017-12-29