• Flygkartor • Flygfyrar Översiktskarta 1944

Översiktskarta 1944, Luftfartsmyndigheten

Karta med flygfyrar (ljusfyrar), radiofyrar, flygplatser, hjälplandningsfält. Det mesta fanns redan 1939.
Kartan finns i ABA-boken och i Dahstedts bok, ref. nedan.
Det var denna karta som gjorde mig intresserad av de optiska flygfyrarna -
- söka efter gamla bilder och berättelser, och leta efter rester idag!

Skannad bild 3794x5640 här som något förminskad gif-bild. Tål förstoring med: Ctrl-'+' . Förminska med Ctrl-'-'


Referenser


Sidan uppdaterad (gif-bild!): 2015-03-21, Bo Justussson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @