• Flygkartor Sverige-Finland route maps

Sverige-Finland Ruttkartor 1930 och 1936

De svenska och finska flygbolagen ABA och Aero samarbetade på 1930-talet om passagerartrafik
Stockholm - Mariehamn - Åbo - Helsingfors - Tallinn, under namnet Scandinavian Air Express.
Man lät ta fram ruttkartor år 1930 för sjöflyg, och 1936 för landflyg. De visas här skannade:

Ruttkarta 1930 gjord av Alex Radó.

År 1930 var det sjöflygplan mellan Stockholm/Lindarängen och Helsingfors/Skatudden.
Flygrutterna passerar förbi sjöfartsfyrarna. Originalskala 1:400 000.

Radó var en skicklig kartograf, med en intressant historia som nazistmotståndare och spion för Ryssland, se:
  • Alex (Sandor) Rado, Wiki eng.
  • NY Aug 2020 CIA: Utförlig historik om Alexander Rado - bl.a. om ruttkartan, hans kontor i Haparanda, m.m.

  • Klicka här för större kartbilder - i nytt fönster.
Använd piltangenter   ↓   ↑   →   ←   för att flytta i kartan.

 

Ruttkarta 1936 gjord av Generalstabens Litografiska Anstalt (GLA).

År 1936 hade Bromma och Malmi öppnats. Nu skulle man flyga med landflygplan, och mellan flygfyrar.
Flygfyrarna var under uppförande och kartan stämmer inte riktigt med vad det blev.
I Sverige kom en fyr i Vallentuna och en i Simpnäs, men kartan visar en fyr halvvägs till Norrtälje.
I Åland-Finland är fyrarna rätt till Åbo. De i Salo och Lojo byggdes inte.
Kartan skannad av Pauli Kruhse, som har en intressant • Historisk webbplats.
Originalskala 1:800 000.
Använd piltangenter   ↓   ↑   →   ←   för att flytta i kartan.Kartomslag 1936.
Lentokartta, Air route map.  | Aero O/Y, Finnish Air Line.  |
A.B. Aerotransport, Swedish Air Line (ABA var föregångarer till SAS)  |
Scandinavian Air Express, var samarbete mellan Aero coh ABA.
Anm. Texten på baksidan är reklam för Shells olje- och bensinprodukter.
 

Referenser:


Sidan uppdaterad: 2020-08-04, Bo Justussson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @