• Flygkartor TPC, Tactical Pilot Charts

US Tactical Pilot Charts, TPC - Flygkartor i skala 1:500 000 för hela Världen
- Aviation maps 1:500,000 for the whole World

USA och NATO kartor

Tactical Pilot Charts täcker hela världen!
Alla 655 kartbladen har skannats av University of Texas Libraries.
Länkar se nedan.

Kartorna har höjdkurvor och markskikt (skog, åker, öken, vatten).
Flygplatser markerade med cirklar med huvudbanor och höjd.
Kartorna producerades/uppdaterades under 1970- till 1990-talen
av US Defence Mapping Agency och motsvarande i UK.

Sverige, Norge, Finland, Baltikum, Danmark
- täcks med (från N till S):
  C-2A, C-2B
  C-2D, C-2C
  D-2A, D-2B, D-3A
  D-2D, D-2C(se t.h.), D-3D
  E-2B, E-3A

Island finns på:
  C-1D
Alperna i Schweiz, Italien, Österrike:
  E-3D, F-2A.
Nya Zeeland:
  R-15A, R-15D, R-15C
  S-13A, S-13B, S-13D.
Södra Sverige - Länk till en JPG kartbild: TPC_D-2C, 17MB (i ny flik)

Skåne-Själland-Bornholm, 2.6MB - nordöstra delen av TPC_E-2B
     

 
Kartutsnitt Ängelholm visar:
markeringar för flygplatser:
Ängelholm med banor och höjd 68ft,
Ljungbyhed 141ft, och även Höganäs gräsfält.
Radiofyrar: NDB Kullen, VOR Sveda, VOR Vedby m.fl.

Markanvändning: Tätorter, Skog, Öppen mark (åker),
  Sjöar, Vattendrag, Vägar, Järnvägar,..
Flyghinder: master, kraftledningar, höjder.


Kartutsnitt Kebnekaise visar:
höjdkurvor, ekvidistans 500 fot (150m),
höjdskuggning och markering av högsta toppar.

Även max hinderhöjd per kvadrant finns på kartan,
  här 72=7200 fot, 2195m.
Vid IFR-flygning är detta plus 500ft lägsta säkra flyghöjd.

En delorsak till att norska C130 kraschade i Kebnekaise år
2012 var att piloten missade detta. Planet kom från väster.
Se • Wikipedia om flygolyckan

ONC-kartor skala 1:1 miljon

ONC = Operational Navigation Charts, är en tidigare kartserie som också täcker hela världen.
Den blev digitaliserad i vektorform som Digital Chart of the World (DCW).
• ONC-kartor, Norden m.m.
 

Referenser. Länkar


Sidan uppdaterad: 201-08-30, Bo Justussson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @