Översiktskarta 1944, Luftfartsmyndigheten

Karta med flygfyrar (ljusfyrar), radiofyrar, flygplatser, hjälplandningsfält. Det mesta fanns redan 1939.  
Från justus.ownit.nu/flyg av Bo Justusson, Stockholm