• Flygfyrar Sthlm-Jkpg Luftleden Stockholm - Malmö

  Luftleden Stockholm - Malmö.  Gamla kartor

    Ljusfyrar och hjälplandningsfält på 1930-talet.
    Kartor t.v. hämtade från Gösta Sundén planeringspärmar, som sparats hos Riksarkivet. Utsnitt och tillägg av Bo Ju.
    Gösta Sundén ledde arbetet med fyrutbyggnaden på Luftfartsenheten, som då fanns inom Kommunikationsdepartementet.
      • Om Gösta Sundén i "Vem är Vem" .
      • "Sveriges Luftfartsleder fullbordade 1938", Gösta Sundén, ur Nordisk Familjeboks Månadskrönika, Dec 1938.
      Även i boken om ABA - "På säkra vingar" - finns en artikel av honom om "Luftleder".

    Kartor t.h. hämtade från Lantmäteriets Historiska kartor, utsnitt och tillägg om fyrar m.m. av Bo Ju.
    De flesta ekonomiska kartorna är från 1940-talet och 1950-talet, men de i Skåne är senare.

NYTT 2012 mars Lägen och rester klarlagda för alla fyrarna i Sverige.
Tack till alla som hjälpt till. Återstår att få foton från idag för några få fyrar.

-
Fyr Nr Namn
koordinater
Generalstabskarta
markering för fyrläge
Textkommentar -
mer på fyrsidorna
Äldre Ekonomisk karta
röda tillägg av Bo Ju.
Källor
 
Flygplatser i Stockholm Lindarängen flyghamn för sjöflyg.
Barkarby och från 1936 Bromma, för landflyg.
- - -
Fyr 101 Södertälje
400 m SV Brunns-
ängsskolan.
80 m NV Utsiktsvägen

WGS84:
59.20778, 17.63426
RT90:
6566615, 1604486
SWEREF99:
6566160, 650406

Alla +/- 5 m

masthöjd 20 m

Det var svårt avgöra exakt var masten stod. Först kollade jag Brunnsängsskolans gård - Miss!

Sedan mitt emellan triangelpunkt 65 och f.d. tegelbruk. På en höjd nu syd om halvcirkel-format hyreshus - Träff!

Intill fyrfundamentet finns en vridbar mast för triangulering, och Generalstabskartan visar höjdvärde 74 m här.

Fina utsiktsplatser:
100 m V fyren, och
300 m SO, vid södra
ändan av Utsiktsvägen
Källor:
- Karta 1: RA1/Södertälje, på Generalstabskarta.
- Karta 2: Bo Ju, LMV Historiska kartor, Ekon. .
- Karta 3: RA1/Södertälje, detaljkarta finns.
Fyr 102 Gnesta
3,1 km VSV Gnesta stn
V Bråkedal gård
WGS84:
59.04369, 17.25936
RT90:
6547812, 1583471
SWEREF99:
6547109, 629625
Alla +/- 30 m
2,5 km VSV Gnesta station. Kulle intill punkt 155 vid Hållsta by. På högsta punkten på kullen, ca 150 från biväg. precis söder om ett 8 m stenröse.
OBS vägen omdragen längre söderut på kartan 1958.
Punkt 155 kan vara mätt i fot, och svara mot punkt 52 m?

Masthöjd 20 m.
Källor:
- Karta 1: RA1/Gnesta, på Generalstabskarta.
- Karta 2: Bo Ju, LMV Historiska kartor, Ekon. 9H9g Hallebro, 1958.
- Karta 3: RA1/Gnesta, detaljkarta finns.
Fyr 103 Lid
vid

WGS84:
58.91724, 16.98185
RT90:
6533414, 1567791
SWEREF99:
6532527, 614124
Alla +/- 30 m
General-kartan stämmer inte riktigt med texten.

Texten anger på Prästbols mark och på högsta höjden.

Kontroll behövs!
Källor:
- Karta 1: RA1/Lid, på Generalstabskarta.
- Karta 2: Bo Ju, LMV Historiska kartor, Ekon. 9H6d Lid.
- Karta 3: RA1/Lid, detaljkarta finns.
Fyr 104 Stigtomta
vid Goglunda gård
3,7 km V Stigtomta
jvg station

WGS84:
58.80301, 16.72590
RT90:
6520450, 1553220
SWEREF99:
6519403, 599716

Alla +/- 20 m
Vid Goglunda gård på höjd 41,4 m, triangelpunkt?. I handlingarna kallas fyren ibland för Goglunda fyr.

Stigtomta hjälplandningsfält låg 500m söder om kyrkan. Det var mycket enkelt utrustat och är nedlagt. På platsen finns nu ett stort åkerfält som ungefär följer gamla fältets form.
--- Källor:
- Karta 1: RA1/Stigtomta, på Generalstabskarta.
- Karta 2: Bo Ju, LMV Historiska kartor, Ekon. 9H4a Nykyrka, 1958.
- Karta 3: RA1/Stigtomta, detaljkarta finns.
- Karta 4: Stigtomta flygfält, LMV Hist.Ekon. 9H3b Stigtomta, 1958.
Fyr 105 Ålberga
vid Ålberga gamla
station, Kolmården

WGS84:
58.72658, 16.58010
RT90:
6514890, 1541840
SWEREF99:
6510686, 591494
Alla +/- 20 m
På den ekonomiska kartan från 1956 är angivet "Ålberga flygfyr", vid triangelpunkt 115,0 m. Flygfyrarna stängdes dock av runt 1948. --- Källor:
- Karta 1: RA1/Ålberga, på Generalstabskarta.
- Karta 2: Bo Ju, LMV Historiska kartor, Ekon. 9G2i Kila, 1956.
- Karta 3: RA1/Ålberga, detaljkarta finns.
Fyr 106 Krokek

Norr Marmorbruket
Väst Kolmårdens
djurpark

WGS84:
58.66220, 16.43653
RT90:
6504580, 1536640
SWEREF99:
6503331, 583335

Alla +/- 50 m
På högsta höjden. Masthöjd 15 m.
Obs Stavsjö järnväg "Nunnebanan" 600 mm. Fordon finns idag på:
- Östra Södermanlands museijärnväg

Skogsväg(?) ungefärligt inlagd efter karta år 2010.
Källor:
- Karta 1: RA1/Krokek, på Generalstabskarta.
- Karta 2: Bo Ju, LMV Historiska kartor, Ekon. 9G0h Fågelhamn 1947.
- Karta 3: RA1/Krokek, detaljkarta finns.
Fyr 107 Norrköping

1 km syd Kungsängen
flygplats.

WGS84:
58.57516, 16.22337
RT90:
6494790, 1524330
SWEREF99:
6493396, 571147

Alla +/- 20 m
Fyr 107 är bevarad och står idag uppställd i Oxelbergsparken i Norrköping, invid Luftfartverkets kontor.

Den har en geocache:
WGS84 ungefär: 58.58896, 16.20273

Notera specialsymbolen - en liten stjärna.
- Källor:
- Karta 1: RA1/Norrköping, på Generalstabskarta.
- Foto 1: Magnus Bark, se Wikipedia-flygfyr
- Karta 2: Bo Ju, LMV Historiska kartor, Ekon. 8G8e Vilbergen, 1947.
- Karta 3: RA1/Norrköping, detaljkarta finns (mitt foto lite suddigt).
Fyr 108 Norsholm

vid Roxens ostspets.

WGS84:
58.51742, 15.96212
RT90:
6488294, 1509146
SWEREF99:
6486720, 556046

Alla +/- 20 m
Notera specialsymbolen på Ekon.kartan, en liten stjärna, och man ser symbol för transformator på kraftledningen. - Källor:
- Karta 1: RA1/Norsholm, på Generalstabskarta.
- Karta 2: Bo Ju, LMV Historiska kartor, Ekon. 8G7b Norsholm, 1947.
- Karta 3: RA1/Norsholm, detaljkarta finns.
Fyr 109 Gerstorp

2,5 km NV Malmslätt

WGS84:
58.42814, 15.48767
RT90:
6478382, 1481449
SWEREF99:
6476481, 528481

Alla +/- 20 m
Källkarta ej hittad, men platsen anges med:
"2,5 km NNV Malmslätts station, 65 m söder om Lustigtorp".
- Källor:
- Karta 1: Bo Ju. Bakgrund: LMV, Historiska kartor, Generalstabskarta
- Karta 2: Bo Ju. på LMV Ekon.karta 8F5g Malmslätt, 1948.
- Platsangivelse, RA1/Gerstorp.
Fyr 110 Högby

2 km N Mjölby

WGS84:
58.35418, 15.10342
RT90:
6470315, 1458913
SWEREF99:
6468148, 506053

Alla +/- 40 m
Svårt hitta någon referenspunkt.
Och detaljkartan har norrpilen lite fel.
Konstigt nog ingen symbol i Ekon.kartan.
Tornhöjd 25 m.
- Källor:
- Karta 1: RA1/Högby, på Generalstabskarta
- Karta 2: Bo Ju. på LMV Ekon.karta, 8F4g Skänninge, 1948.
- Karta 3: RA1/Högby, detaljkarta finns.
Fyr 111 Hästholmen

3 km syd Hästholmen
samhälle o. hamn

WGS84:
58.25575, 14.61747
RT90:
6459752, 1430270
SWEREF99:
6457248, 477551

Alla +/- 20 m
Militärt skjutfält norrut, och strax intill hjälplandningsfält.
Fyren 900 m SV om flygfältet.
Triangelpunkt 112,8 m
Tornhöjd 20? m.
Källor:
- Karta 1, RA1/Hästholmen, på Generalstabskarta
- Karta 2, Bo Ju. på LMV Ekon.karta, 8E1g Ödeshög, 8E2g Västra Tollstad.
- (ej detaljkarta)
- Större karta med flygfältet och fyren.
Fyr 112 Visingsö
södra delen,
400 m V Hagby.

WGS84:
58.02007, 14.31673
RT90:
6433857, 1412036
SWEREF99:
6431149, 459636

Alla +/- 30 m
Notera att flygfältet Visingsö finns kvar och ligger på öns nordspets.

400 m väster om Haga, i kanten av fornlämningsområde. Riksantikvarieämbetet yttrade sig och bad om försiktighet vid grävning.
Ingen detaljkarta och lite osäker plats.

Masthöjd 20? m.
1933.
- Källor:
- Karta 1: RA1/Visingsö, på Generalstabskarta.
- Karta 2: Bo Ju, LMV Historiska kartor, Ekon. 7E6c Stigby.
- (detaljkarta finns inte).
Fyr 113 Jönköping-
Ekeberg
.
5 km SO Jönköping
300 m SSO Ekeberg

WGS84:
57.74438, 14.22386
RT90:
6403282, 1405830
SWEREF99:
6400516, 453797

Alla +/- 20 m
Vid triangelpunkt 279,5 m.
I text anges: "50 m söder om e i Myrebo", och då avses Generalstabskartan.

Flygfyren finns angiven på ekonomiska kartan år 1954.

Jönköpings flygfält var ett av de något större flygfälten på 1930-talet.

- klicka för större bild -
Källor:
- Karta 1: Bo Ju - Jönköping/Ekeberg, på Generalstabskarta.
- Karta 2: Bo Ju på LMV Historiska kartor, Ekon. 7E0b Rogberga 1954.
- (ingen karta hos RA).
Fyr 114 Lerås
4 km NO Byarum

WGS84:
57.56206, 14.19162
RT90:
6383026, 1403426
SWEREF99:
6380243, 451636

Alla +/- 20 m
ev. 200m söderut!
Fyren flyttad 1936 från Gärahof 2 km S Byarum till Lerås.

Detaljkarta anger två olika förslag, ett nära ladan, ett 200 m söderut.
Ekon. kartan har triangelpunkt och punkt nära ladan.
Källor:
- Karta 1: Bo Ju på Generalkarta.
(RA ingen Generalstabskarta).
- Karta 2: Bo Ju på LMV Historiska kartor, Ekon. 6E6a Byarum 1954.
- Karta 3: Bo Ju på Ekon. 6E5a Vaggeryd, 1954
- Karta 4: RA1/Lerås detaljkarta finns!
Fyr 115 Hagshult
1,5 km NV Hagshult
Lindåsa kulle

WGS84:
57.35001, 14.17207
RT90:
6359441, 1401689
SWEREF99:
6356651, 450179

Alla +/- 20 m
I texter anges på Lindås, punkt 847 i fot, nu 250,57 m.

I boken "Flyget på Ljungheden" finns fina bilder.
Källor:
- Karta 1: BRA1/Hagshult, på Generalkarta.
- Karta 2: Bo Ju på Ekon. 6E1a Hagshult, 1953
- (ingen detaljkarta)
Fyr 116 Värnamo
600 m SSO Värnamo
station, på kulle.
Idag öster om E4

WGS84:
57.17011, 14.07622
RT90:
6339553, 1395410
SWEREF99:
6336700, 444139

Alla +/- 40 m
-
- Extra stor karta
- Källor:
- Karta 1: RA1/Värnamo, på Generalkarta.

- Karta 2: Bo Ju på LMV Historiska Ekon. (4 st!)

NV: Värnamo 5D8i, 1953  
NO: Hindsekind 5D8j,1953
SV: Drömminge 5D7j, 1953
SO: Helmershus 5D7i, 1953

- (ingen detaljkarta)
Fyr 117 Feringe
400 m S Feringe
gamla flygfält.
På Hammarkullen,
triangelpunkt 178.

WGS84:
56.94694, 13.91187
RT90:
6314971, 1384781
SWEREF99:
6312007, 433806

Alla +/- 20 m
Feringe flygfyr låg 400 m syd om Feringe hjälplandningsfält (gräsfält).
- Extra stor General.karta

På Hammarkullen, vid triangelpunkt 178,10.

Flygfältet finns kvar - utvidgat och med hårdgjord landningsbana.

- Extra stor Ekon.karta
- Källor:
- Karta 1: RA1/Feringe, på Generalkarta, Bo Ju tillägg.

- Karta 2: Bo Ju på LMV Historiska Ekon. 4 st! 1950
SV: Guddarp 5D2g
SO: Berga 5D2h
NV: Stegaryd 5D3g
NO: Vittaryd 5D3h

- (ingen detaljkarta)
Fyr 118 Dragaryd
eller Åsen.
10 km SV Ljungby
på Romborsås

WGS84:
56.77086, 13.80085
RT90:
6295560, 1377451
SWEREF99:
6292521, 426709

Alla +/- 20 m
Fyren var nog tänkt att placeras i Dragaryd, men man valde att lägga den på Åsen 6 km åt sydväst. Troligen nära triangelpunkten 180. - Källor:
- Karta 1: RA1/Åsen, på Generalkarta.

- Karta 2: Bo Ju på LMV Historiska Ekon. 4D9f Romborna, 1950.

- (ingen detaljkarta)
Fyr 119 Beterås
4 km VNV Traryd.
Triangelpunkt 186.

WGS84:
56.59104, 13.67703
RT90:
6275771, 1369260
SWEREF99:
6272647, 418756

Alla +/- 20 m
Placering:
"Pkt 600, 4 km VNV Traryds kyrka".
600 i fot, nu triangelpunkt 186.

Det finns en geocache här, med närbild av fundamentet.
- Källor:
- Karta 1: RA1/Beterås, på Generalkarta.

- Karta 2: Bo Ju på LMV Historiska Ekon. 4D5d Hinneryd, 1949

- (ingen detaljkarta)
Fyr 120 Markaryd
2,5 km syd Markaryd
nära Bokelund gård
i Hulabäck.
Triangelpnt.125

WGS84:
56.43509, 13.58823
RT90:
6258583, 1363245
SWEREF99:
6255400, 412946

Alla +/- 30 m
- - Källor:
- Karta 1: RA1/Markaryd, på Generalkarta.

- Karta 2: Bo Ju på LMV Historiska Ekon. 4D1c Hulabäck, 1949

- (ingen detaljkarta)
Fyr 121 Gökatorpet

WGS84:
56.28651, 13.49615
RT90:
6242232, 1357011
SWEREF99:
6238985, 406907

Alla +/- 30 m
Osäker placering. Kan vara på höjd söder om Gökatorpet.

Ingen detaljkarta och ingen tydlig beskrivning, och ganska sen ekon.karta, från 1970-talet.
- Källor:
- Karta 1: RA1/Gökatorpet, på Generalkarta.

- Karta 2: Bo Ju på LMV Historiska Ekon. 3D8b Änglarp, 1970 71 72

- (ingen detaljkarta)
Fyr 122 Perstorp
1,5 km NO Perstorp
kyrka.

WGS84:
56.14905, 13.40388
RT90:
6227127, 1350765
SWEREF99:
6223816, 400842

Alla +/- 30 m
Placering: "Punkt 399 1,5 km NO om Perstorp kyrka".

399 är i fot, så punktens höjd 118 m. (x 0,296)
Ingen säker platsangivelse.
- Källor:
- Karta 1: RA1/Perstorp, på Generalkarta.

- Karta 2: Bo Ju på LMV Historiska Ekon. 3D5a Perstorp, 1970 71

- (ingen detaljkarta)
Fyr 123 Gellaberg
eller Jällabjär
2 km NNO Röstånga

Triangelpnt. 124

WGS84:
56.01018, 13.33481
RT90:
6211821, 1345920
SWEREF99:
6208463, 396178

Alla +/- 20 m
Jällabjär triangelpunkt 124 m.

I texter anges att "fyren installeras i befintligt trätorn." Oklart om det blev så.

Foto på fundamentet i betong finns från 195x.

Jällabjär är en karakteristisk höjd och är rester av en nedslipad vulkan. På Internet finns både information och bilder att söka.
- Källor:
- Karta 1: RA1/Gellaberg, på Generalkarta.

- Karta 2: Bo Ju på LMV Historiska Ekon. 3C2j Anderstorp, 1972

- (ingen detaljkarta)
Fyr 124 Trollenäs
150 SV Västra Strö
kyrka, vid Tule stenar

WGS84:
55.87588, 13.24380
RT90:
6197080, 1339690
SWEREF99:
6193660, 390125

Alla +/- 30 m

25 m högt torn utan utan stagning p.g.a. ligger på jordbruksmark.

Trollenäs fyr låg invid fornminnet Tule stenar eller Tullehögen, se
- Västra Strö runstensmonument

Kartan visar även framdragning av el-ledning. På 1930-taleta fanns inte el överallt. Här kan Eslövs Stads Tekniska Verk dra från befintlig 3 kV ledning vid Trollenäs vidare till fyren.

Dock ligger fyren inte inom verkets ordinarie område, utan i Svalöf Krafts A-bolag område - svart gränslinje, se:
- Större kartbild

På större bilden syns även den linjal som jag använde vid fotograferingen för att kunna göra en skala på varje foto/bild.
- Källor:
- Karta 1: RA1/Trollenäs, på Generalkarta.

- Karta 2: Bo Ju på LMV Historiska Ekon. 2C9h Trollenäs,1970

- (ingen detaljkarta)
Fyr 125 Lund
5 km NV Lund C.
1,5 km SV Norra
Nöbbelöf kyrka

WGS84:
55.72558, 13.14356
RT90:
6180590, 1332775
SWEREF99:
6177100, 383406

Alla +/- 50 m
Lund fyr låg i Norra Nöbbelöf.

Osäkert läge, ingen detaljkarta eller tydlig höjd. Om på åkerfält så nog bortodlat. Vem kan veta historien?
Källor:
- Karta 1: RA1/Lund, på Generalkarta.

- Karta 2: Bo Ju på LMV Historiska Ekon.

- (ingen detaljkarta)    Uppdaterad: 2013-10-01, Bo Justusson, Stockholm,
    Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.