• Flygfyrar Dk • Flygplatser Gamla flygplatser på Amager

Gamla flygplatser på Amager, Köpenhamn - Flyv på Amager


Se även: • Kastrups flyplats - gamla flygfoton och kartor - om byggnadernas funktion.

På ön Amager fanns tidigt:
  - Militär sjöflyglats öster om Köpenhamn C, med en luftfyr.
  - Militär landflyglats, Kløvermarken, ost Köpenhamn C.
  - Civil flygplats vid Kastrup med både sjöflyg och landflyg.
  - Flygfyr längst i sydväst, som senare flyttades norrut till Ullerup.

Kartor över flygplatser och flygfyrar på Amager på 1930-talet

T.v sjökort uppdaterat till 1935. T.h. karta med Google Maps:
M= Militär landflygplats, Klövermarken,  S= Militär Sjöflygplats,  K= Kastrup, Köpenhamn flygplats.
Flygfyrar: 1= Amager Syd - gul första, vit senare Aero,  röd radio RC


Sjökort uppdaterat till 1964, flygfyren flyttad!


Köpenhamn centrum, och öster om ligger en militär "flygbåtsstation", med en "luftfyr".
Bastionsystemet runt Köpenhamn ser vackert ut så här på en karta,
men hade en mycket allvarlig funktion i försvaret mot svenska anfall.

Gamla flygplatser på Amager:

Kartor från 1928-1940 som visar hur de älsta flygplatserna i Köpenhamn på Amager såg ut.
Källa. Kort-& Matrikelstyrelsen, Danmark før og nu, länkar nedan.

Luftmarinestation København

Flyvebådsstation København på Margretheholm, senere Luftmarinestation København

Luftmarinestation København
T.v. Från www.navalhistory.dk: "Flyvebådsstation København på Margretheholm, senere Luftmarinestation København,
ses her i begyndelsen af 1920'erne, i baggrunden Nyholm. (Foto fra Orlogsmuseets arkiv)"
T.h. Dansk Militærhistorie: "Fra hangaren på Luftmarinestation København" Heinkel H.E.8 søfly / sjöflygplan.
 

Klövermarken
Klövermarken var rent militär flygplats 1925-1940. Foto år 1932. Bild från www.grandts.dk

Kastrup
Kastrup 1920-talet(år?) och 1939. Foton Axel Langes artikel, länk nedan, resp. Köpenhamns Museum.
 
 

Länkar, Referenser


Danska ord och facktermer, för Sök = Søg

Benämningar på danska enligt Wikipedia "Lufthavne i Danmark":
"...flyvepladser der anvendes til fast kommerciel flyvning, kategoriseres som lufthavne, mens ubetjente flyvepladser og private flyvepladser kategoriserers som flyvepladser. Militære flyvepladser er angivet under flyvestation."

flygplats (större) = lufthavn
flygplats (mindre) = flyveplads
sjöflygplan = søfly, flyvebåd (sjøfly på norska)
flygfyr = luftfyr, som även betyder bilvärmare.
fyr = fyr, som även betyder pojke/grabb.
fyrtorn = fyrtårn
karta = kort
sjökort = søkort
gamla/historiska sjökort = gamle/historiske søkort
Östersjön = Østersøen
Femer Bælt, Rødby, Rødbyhavn
å, ä, ö = å eller aa, æ, ø
Å, Ä , Ö = Å, Aa, Ø
kartläggning, kartering = kortlægning
båke = sømærke af stål eller træ og malet i stærke farver. Kan ha fyr eller radiosender.
Översättning se Google Översätt, från danska till svenska eller tvärtom.


Sidan uppdaterad: 2013-09-11, Bo Justussson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @