Kalmar flyghamn, sjöflygplats på Ängö - Luft Hansa flyglinje

Luft Hansa hade postflyg och passagerarflyg med sjöflygplan på leden Stettin-Stockholm, med mellanlandning för tankning i Kalmar,
Sjöflygplatsen anlades 1926 och var aktiv fram till 1931. Men även enstaka tillfällen därefter.

Mer kommer snart! - Sjöflygplatsen i Stettin. - Luft Hansa flygningar. - Routekarta Stockholm-Karlskrona-Malmö.


Kalmar flyghamn, med en Dornier Wal. Foto 1930, från Kalmar Lexikon.


Kalmar flyghamn. Flygfoto på vykort, från Kalmar Läns museum, som har många foton på digitalsmuseum.se (DigM).

Tidtabell för Luft Hansa flyglinje

• Scandinavian Air Express, 1930
- webbsida med karta och tidtabell.

07:30 avgång från Stockholm
09:55 från Kalmar
13:10 från Stettin med tåg/landflyg?
14:35 framme i Berlin.

Total restid  7 timmar!
Med tåg då 22 timmar (nattåg, färja).
Idag, flyg:   1:30 tim.


Några flygplanstyper vid Ängö

Dornier Do J Wal, två-motorig, dragande+skjutande, 8-10 passagerare:


Dornier Do R Super Wal, fyr-motorig, dragande+skjutande, 19 passagerare. Foto Werner Olsson, från Kalmar Läns museum DigM:


En "Hansa" vid Ängö 1930, en byggnad på Varvsholmen skymtas. Foto Kalmar läns museum.
- Heinkel He 5, i flygvapnet S 5, "Hansa" - spaningsplan även under VK2!
- Min pappas pilotkamrat Einar Olsson flög Hansa på Västkusten under VK2 och spanade efter fartyg och minor.
- Notera lilla propellern på höger vinge - för el-generator till kv-radio. Antennen vevades ut!


Heinkel He 115 torpedplan vid Ängö flygstation 1939 - I bakgrunden Varvsholmen. Foto Kalmar läns museum, DigM.
- Provflygplan nr 2, med annan nos än de som Sverige köpte - T 2.
- På väg till Stockholm-Östersund för prov av isskenor i mars 1939, inför leverans till Sverige.
- Källa Mikael Forslund, Torpedflyget i Sverige, 1998, sid 72.


Planering och byggande 1926

• Kalmar lexikon - under sökordet Kalmar flyghamn:

  "Kalmar flyghamn på Ängö började sin verksamhet 1926. Efter framställan till kommunikationsdepartementet i mars samma år från AB Aerotransport(ABA senare SAS) om att tillsammans med Deutsche Luft-Hansa (senare Lufthansa) få starta en flyglinje Stettin-Kalmar-Stockholm, fattades omgående ett positivt beslut. En av dem som var mycket engagerade i förberedelserna för K var Albin ›Ahrenberg som då var flygchef för ABA.

  Anledningen till att Kalmar valdes var att staden låg mitt på flygsträckan Stettin-Stockholm och en mellanlandning för tankning var nödvändig. Drätselkammaren i Kalmar var positiv och ärendet behandlades skyndsamt. Redan samma månad beslutades att bygga en flyghamn på Ängö i Bjelkegatans förlängning, mitt emot varvet. Varvsholmen var också ett alternativ, men det ansågs mindre lämpligt.

  Byggnadsarbetena med sliprar, ett slags sluttande bryggor som gick ner i vattnet, och stationsbyggnad igångsattes genast och den 3 maj 1926 landande det första hydroplanet, en stor Dornier Wal-maskin, på väg från Stettin till Stockholm. Två passagerare steg ombord i Kalmar, grosshandlare Oscar Thernströn och inspektör, senare skeppsmäklare, Johan Nilsson. Dagen efter var flygningarna igång i båda riktningarna. Senare utökades flygningarna och via Kalmar fanns det anslutningar till Stockholm, Stettin, Danzig och Lübeck.

  Verksamheten minskade efter några år och upphörde helt 1931. Därefter förekom endast sporadiska landningar. En av de tyska piloter som under denna tid tjänstgjorde på de tyska planen och emellanåt besökte Kalmar var Hermann Göring. Författaren Alvar ›Zacke arbetade en period i sin ungdom som ställföreträdande flyghamnschef och om K har han skrivit i sin bok Olle Brass och flyget. Efter att K upphört övertogs stationsbyggnaden av ›Kalmar Segelsällskap. Byggnaden är nu riven.   BB"


Karta: Ekonomiska kartan 1941, Lantmäteriet.
Kalmars centrala delar finns på Kvarnholmen.
Ängö ligger norr därom och
Varvsholmen finns öster om Angö.


Invigning 1926

Bild . Invigningen av Kalmar flyghamn på Ängö, i bakgrunden Varvsholmen. - Foto Kalmar Läns museum, DigM. Text från Östra Smålands tidning:

   "Premiärflygplanet från Tyskland, ett hydroplan av typen Dornier Wal, på väg in i den nyanlagda flyghamnen på Ängö den 4 maj 1926.
    Ankomsten var kraftigt försenad på grund av hårda nordliga vindar över Östersjön. - Till höger ligger ett mindre Junkerplan som
    anlänt föregående dag från Malmö. Det skulle stanna i Kalmar några dagar och göra rundturer över stan med hugade passagerare."
Vad finns kvar idag? - Gamla och nya foton jämförda

Kalmar flyghamn. Foto 1930 från Kalmar Lexikon. Notera slipen och gavlarna på tre hus i bakgrunden:


Slip ner i vattnet finns även idag, men nu gjuten. hitta.se gatuvy idag:
- Man har fyllt ut en del av vattnet med landmassor.


Stationsbyggnaden fanns kvar 1970, men är nu borta. Foto Kalmar läns museum, DigM:


Flygfoto 1920-talet, från Postmuseum, DigM:
Tre hus t.h. dvs norr om flyghamnen. De finns kvar än idag. Se även bild 1930 ovan där de skymtar i bakgrunden.


Tre hus på norra Ängö som finns med på flygfotot ovan. Foto GoogleMaps Streetview:
   


Länkar. ReferenserBo Justusson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @
Webb: www.justus2.se/flyg

Uppdaterad: 2018-04-08