• Filmer Trafikflyg 1931

Trafikflygning 1931 - Kortfilm av Gunnar Skoglund, SF, stumfilm
NYTT 2013-03-31: Video utlagd!

Videon, texter och kommentarer, samt några stillbilder för filmen från SVT Arkiv, producerad av SF 1931, redaktör Gunnar Skoglund.
Filmen inköpt av Bo Justusson, 2011. Samtliga texter återges nedan - de blinkar förbi i filmen!
Videon, klicka på startpilen:


Filmtext: "För icke så lång tid tillbaka var flygning ett vågstycke"
Anm. Filmen visar bilder från Cederströms flygning över Öresund år 1910 med en Blériot XI maskin.

"Öresundsflygningen 1910 var en stor händelse"
-
Filmtext: "Men nu är "flyget" en alldaglig företeelse."
"Malmö flyghamn, Sveriges för närvarande förnämsta, står året runt i flygförbindelse med kontinenten."
Anm. Bulltoftas nya hangar, utifrån och inifrån:


Filmtext: "Passagerarna anlända från Malmö Centralstation."
Anm. Postsäckar lastas.
-
Filmtext: "Amsterdam-maskinen startar"
Anm. Notera radiostationen, här mottagarantennen.
-
Filmtext: "Före varje start sammanställs i flyghamnen de meterologiska rapporterna."
Anm. Notera att radio sänds med telegrafi (morsenyckel t.h.)
Anm. Utprovning av strålkastare för flygfyrar: AGA och Pintsch:
Filmtext: "Några minuter före avgångstiden erhåller flygaren de senaste väderförutsägelserna."

"Han vet sålunda, vilket väder han har att vänta på flygleden och bestämmer
på grund härav om flygningen ska utföras på stor eller liten höjd, om kursavvikelser skola göras o.s.v."
-
Filmtext: "Flygning genom och ovan moln..."
"... utgör numera inget hinder för flygningens säkra genomförande
på grund av den moderna instrumentutrustningen på de svenska flygplanen."
Anm. I filmen visas dock en gammaldags flygkabin!
Filmtext: "Genom radiopejling har flygaren möjlighet att bestämma läge och kurs." -
Filmtext: "Nattpostbefordran per flyg." "Postbefordringstid: Stockholm - London: per järnväg och båt: 47 tim. per flygplan: 16 tim. Anm. Flygpost lastas:
Filmtext: "Helsingfors-routen"
"Restid Stockholm-Hälsingfors: per ångfartyg: 22 tim. per flygplan: 2,5 tim."
"Strax efter kl. 9 vid Flygpaviljongen på Nybroplan."
"Biljettlösen."
"Polettering"
"En gratis tur i buss"
Anm. Scandinavian Air Express var ett samarbete mellan ABA och finska Aero, 1930-
Anm. Sjöflygplan på väg till start från Lindarängen:
Filmtext: "Stockholms flyghamn" -
Filmtext:
"Vi stiga ombord"
Anm. Planet taxar ut, förbi kolkajen, och startar.

Foton inifrån passagerarkabinen.
Flygoto över Lindarängen, men avsvärt äldre, ty stora hangaren finns ej med.
Sedan troligen ut längs Stockholms farled. söder om Vaxholm.
Ny sekvens med strand och villor: över Lidingö foto mot Djursholm, Stora Värtan.

"Uppland" får sällskap med Åbo-maskinen."

"Ut mot havet"
"Förbi Söderarm går nu färden mot den Åländska skärgården"

Passerar fartyg.
"Det är säkrare att flyga..."
Virkande passagerare.
"Vid Lågskär efter 10 minuters färd över öppet vatten."
-

"Över Hangö."
"Ett tu tre är man i Helsingfors."
"Och landar efter 2 1/2 timmars flygning."
"Nikolaikyrkan"
"Senatshuset"
"Och den pampiga järnvägsstationen"
"Svenska teatern"
"Och salutorget"

"Efter några timmars uppehåll återvänder flygplanet från
Helsningfors vid 4-tiden, lika lugnt och säkert som man kommit dit."
Obs hur mekaniker klättrar utanpå planet ännu när det kör ut på vattnet.
Bilder på sjöflyghamnen i Katajanokka (Skatudden).
Snart synes åter Stockholm.
Anm. Skatuddens sjöramper:

Anm. Skatuddden i Helsingfors centrum, flygfoto:Bo Justusson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @
Webb: www.justus2.se/flyg

Uppdaterad: 2017-03-31