• Filmer EUscreens press 2011

Avskrift av EUscreens pressmeddelande från 2011, Bo Ju.
 

    EUscreen-portalen lanserad för att fira UNESCO:s
    världsdag för det audiovisuella kulturarvet

Pressmeddelande: Stockholm, 27 oktober 2011.

EUscreen: televisionens kulturarv på nätet
EUscreen är en unik presentation av Europas TV-arv. Ledande audio­visuella arkiv i Europa har gått samman för att erbjuda enhetlig tillgång till televisionens historia i Europa. Tusentals videor och bilder finns tillgängliga gratis online, och ytterligare innehåll läggs till på daglig basis. Portalen www.euscreen.eu lanseras officiellt idag för att fira UNESCO:s världsdag för det audiovisuella kulturarvet.

EUscreen-portalen har varit tillgänglig i beta-version sedan början av 2011 men har nu fått ett helt nytt utseende. Den nya layouten har genomgått omfattande tester och svarar mot de behov som de olika användar­grupperna inom EUscreen fokuserar på inom områdena utbildning, forskning och för allmänheten.

Portalen erbjuder ett brett utbud av funktioner för att söka och bläddra i samlingen. Den kan användas i olika sammanhang, såsom läroplaner och program för forskning, remix, och för upptäckter i populär historia. Ytterligare verktyg för webb-utställningar samt en akademisk e-tidskrift som med hjälp av teveprogram behandlar signifikanta trender under 60 år av europeiska tv kommer att bli tillgängliga under 2012.

"Med EUscreen uppmuntrar vi användarna att aktivt engagera sig i Europas historia och historien om televisionen, oavsett språk och kulturella gränser. Detta är ett stort steg framåt för att utforska televisionens roll i hur vi ser på oss själva och andra i föränderliga tider", säger projektkoordinator Sonja de Leeuw

EUscreen i Sverige
Kungliga biblioteket medverkar i EUscreen-projektet och tillhandahåller forskning, teknisk expertis och arkivmaterial till portalen. Materialet sammanställs och finns även tillgängligt på Europeana, det europeiska digitala biblioteket, museet och arkivet.

Om EUscreen
EUscreen är ett treårigt projekt och startade i oktober 2009. Med stöd av FIAT / IFTA, European Broadcasting Union och Europeana-stiftelsen syftar EUscreen Best Practice Network till att uppnå en hög interoperabel och digitaliserad samling av TV-material. Projektet består av 28 partners, från 19 länder.

Projektet stöds av Europeiska kommissionen som en del av eContentplus-programmet. Innehållet kommer också att bli tillgängligt via Europeana, porten till Europas stora kulturarvssamling som idag ger tillgång till över 20 miljoner objekt från bibliotek, museer, arkiv och audiovisuella arkiv.

Om världsdagen för det audiovisuella kulturarvet
UNESCO:s världsdag för det audiovisuella kulturarvet firas årligen sedan 2007. På den 5:e årliga världsdagen är temat "Audiovisuella kulturarvet: se, höra och lära". Temat överensstämmer med EUscreen:s mål att vara en multimediaresurs för allmänhet, elever och forskare.

Mer information
För mer information om Kungliga bibliotekets medverkan och de svenska samlingarna kontakta: Christopher Natzén, christopher.natzenATkb.se

För mer information om projektet och omfattningen av portalen kontakta:
Erwin Verbruggen, everbruggenATeeldengeluid.nl
eller se • blog.euscreen.eu

Länkar:
- • EUscreen
- • EUropeana

Inlagt på Flyg-BoJu den 2013-10-31.