• Flygfyrar Postflyg USA - Historia

Postflyg och ljusfyrar i USA - historia och bevarade
- Airmail and Light Beacons in the USA

Början i USA

År 1918 startade USA:s postverk postflygningar med plan av typ Curtis JN-4 "Jenny" och de Havilland 4 (DH-4), som var övningsplan resp. bombplan under VK1. Båda tillverkade i stort antal och fanns som surplus efter kriget. För att kunna flyga på natten och i olika väderlek byggde man ett nät av ljusfyrar, som kom igång 1923. Totalt byggdes 1500 fyrar.

Bild 1. En DH-4 från USA:s postflyg. Notera öppna förarplatsen och strålkastaren på höger vinge - för mörkerlandning.
Bild 2. Postflygplan lastas i New York för färd till Chicago 1925. Lastutrymmet är framför piloten.
          På hangartaket en strålkastare. Bilen är en T-ford.
 


Bild 3.t.h. Standardfyr - torn med strålkastare, betongpilar som visar mot nästa fyr, generatorhus med fyr-id.
Bild 4.t.v. Välbevarad fyr vid Grants-Milan Airport, renoverad av:
    • Cibola County Historical Society - Aviation Heritage Museum - fin webbsida om renoveringen.
    • och två filmer på Youtube om museet, 2x12 min
    • i Google maps - streetview


Bild 5. Strålkastare , 24 tum (62cm) diameter, 6 varv/min, foto från Cibola Hist.Soc.
Bild 6. Pil av betong, pekade mot nästa fyr (ca 10 miles bort) och var gulmålade. Newark-Heath Airport. Foto Barney Kemter
 

 
Bild 7. Karta som visar luftleder med ljusfyrar år 1927.
Först byggdes den viktiga transkontinentala leden New York - San Francisco.
Länk till: • Mer detaljerade kartor med flygfyrar angivna - med röda stjärnor *.

 

Några fler välbevarade ljusfyrarna i USA

• Fyrtorn i Indian Mounds Park "Airway" Beacon, i Dayton Bluff's, Minneapolis - webbsida om renoverat torn.

 

• Fyrtorn vid Newark-Heath Airport, Ohio. Bild från Google maps och flygfoto av Barney Kemter. • Google maps-länk

 
 

Inventering på Internet av USAs flygfyrar

• Concrete Arrows and the U.S. Airmail Beacon System
  - omfattande artikel om historia och om bevarade flygfyrar.
Listar ett femtiotal bevarade betongpilar och cirka 12 bevarade metalltorn.
De tre bästa länkarna är de som tas upp härovan.

Ingår i serien Sometimes Interesting, som har artiklar i lite udda ämnen:
    "Uncovering the history of the abandoned, forgotten, and unexplained"
Väl värd ett besök om man vill förvilla sig bland udda ämnen, se deras meny "Explore" !
 

Fler Google länkar
• Fyrtorn vid Winnemucca Municipal Airport - W Jays Rd, Winnemucca, Nevada: • i Google map streetview
• Fyrtorn vid Ed Carlson Memorial Field - Jackson Hwy, Toledo, Washington • i Google map streetview
Google Sightseeing: Airmail Arrows Across the USA
Fyrtorn i Rocky Butte Natural Area, Oregon

Karta över bevarade fyrtorn - de ovan nämnda, i en enkel 'static' Google map, ej zoombar.
  E=Ed Carson Memorial Airfield,   R=Rocky Butte, Oregon,   W=Winnemucca Municipal Airport,  
  G=Grants Milan Airport,   I=Indian Mounds Park, Minneapolis,   N=Newark Heath Airport  

 

Flygpost - frimärken och filateli

Det fanns särskilda frimärken för flygpost, ofta med flygmotiv.
Att samla flygpost är förstås av intresse, särskilt brev från första flygningar på vissa sträckor.

1. Curtis Jenny, 1918.   -   2. Beacon on Sherman Hill, 1928.   -   3. Map of the U.S. and two planes, 1926.
   

• List of United States airmail stamps, Wikipedia
• Air Mails of the United States, Wikipedia
 

Ljusfyrarna ersattes av radiofyrar - Radio Range

Nattpostflyg var en farlig verksamhet. Under de nio första åren 1918-1927 omkom 32 piloter och 9 mekaniker. Totalt hade då 17.5 miljoner brev transporterats över 2.5 miljoner miles (ref. Glines). För att öka säkderheten infördes radio i planen och radiofyrar.

Redan i början av 1930-talet kompletterades ljusfyrarna av radiofyrar typ radio range.
Dessa sände ut riktade signaler som piloten kunde avlyssna i sina hörlurar via vanlig flygradio,
se min sida:
• Radio range - många i USA, bara två i Norden

Man inrättade radiostationer - Flight Service Facilities.
Dessa har dokumenterats genom arbete av många entusiaster, se
• Flight Service History - mängder av foton och fakta.
 

Läs mer - referenser


Det var Leif Åberg, Uppsala, som tipsade om att det nu finns mycket om USAs postflyg på nätet.

Uppdaterad: 2016-03-25, Bo Justussson, Stockholm.