• Radiofyrar A32 Lansen Cockpit

A32 Lansen Cockpit - Instrument hos pilot och navigatör (avsnitt 1. - 6.)

 1. Allmänt om Lansen

Lansen hade omfattande elektronik. Byggd på elektronrör, flera hundra!

- Flygradio Fr-12 (VHF), spaningsradar PS-43, radar­höjdmätare PH-11 (för lågflyg­ning, 10-200m), identifiering (IK) för egen radar PN-794, radarvarnare F9/5 (+remsfällare), nav.radar PN-50 för navigering o. instrument­landning, sjömålsrobot Rb 04. Reflexsikte S-5A, bombsikte BT-91C.

SÖKES: PPI-bilder från Lansen!
Senaste tillägg:
5.FSX simulator.  6. Cockpit panorama.
Besättning var pilot och navigatör. Radar och navigatör bara i ett plan av fyra.

- Lansen navigerade mot målet med spaningsradarn, och åter mot hembasen med PN-50, som hade två moder:
  1. Navigering mot radarfyr PN-51/PN-60 Anita.
  2. Instrumentlandning med radiofyr PN-51/52/55 Barbro.

- PN-50 gav avstånd och sid-avvikelse.
- PN-59 i J35 även glidbana
Bildkälla:
SFI A32A - Speciell FörarInstruktion, Flygvapnet 1958. 200 sidor. På CD jag köpt hos
• Svensk Flyghistorisk Förening

Länkar:
A. Flottiljflygplatser 1957
Radioutrustning inom FV runt 1957
Radiofyrar, civilflyget, historik

Arboga Elektronikhistoriska Förening, AEF
AEF: Avioniksystem i A32A, Göran Hawée

Lansen
- Antenn (2) under nosen är för PN-50 avståndsmätning. - Antenn (6) på vänster vinge (och höger) för PN-50 homing. - Var satt radioantenn, antenn för radarvarnare, remsfällare?


 2. Pilotens plats


Förarrum framåt - Flertalet instrument är av standardtyp. - Speciella är:
Upp t.v. - (39) Radarvarnere. - (1) Radarhöjdmätare 10-200m. - (4) PN-50 avstånd och homing-visare.
Upp t.h. - (11) PN-50 Manöverapparat. (detaljbilder PN-50 nedan!)

Standard instrument: Höjd och Hastighet
Mäts via lufttryck i pitotrör med aneroid (barometerdosa).
- Höjd via lufttryck. Långa nålen ett varv per 1000m, korta nålen visar km-höjd
- Hastighet via skillnad i tryck framifrån och från sidan.
- Mach-hastighet är hastighet relativt ljudets hastighet vid aktuell temperatur (avtar med höjden), visas med en svart nål.

Sväng och Acceleration (g-kraft)
- Mäts med gyro - precession vid sväng.
  I nederkant libell som visar om planet flyger rent eller kanar.
- G-kraft momentant visas med vit nål, och maxvärde med svart nål.

Variometer (höjdförändring) och Flygplansur
- Höjdändring ger ändrat lufttryck som mäts med aneroid. Under/över-trycket får "pysa ut" lagom långsamt.
- Uret ger både tid och total flygtid, samt har stoppur-funktion (tersur).

Standard instrument: Gyrohorisont och Kursgyro
Båda styrs av gyron. Kursgyrot är även kopplat till magnetisk kompass för korrigering av gyrots avdrift, s.k. gyrosonkompass. Känselenhet i vänster vingspets.

- Kursgyrots gradskala vrider sig då planet svänger (rakt upp är planets färdriktning). Piloten kan ställa in dubbelpilen till önskad kurs, och ska då hålla smala pilen inuti. Dubbelpilen följer gradskalan.
- Bilden visar önskad kurs 330° och att planet har rätt kurs. Jfr. navigatörens kursindikator nedan.

Speciella: Radarhöjdmätare och Navigationsradar
- Radarhöjdmätare var viktig för lågflygning på natten.
- Nav.radarn ger avstånd (0-30km eller 0-300km) och nedre nålen visar sidavvikelse till radiofyr Anita eller Barbro.

Bombsikte
Konstruerades först för B17. Piloten siktar, trycker in avtryckare och tar upp. Bombsiket bestämmer automatiskt när bombens ska släppas, uträknat från kastbana. Planet kan då undvika luftvärn vid målet.

PN-50 Manöverlåda - Avstånd (med "radar", som DME!) 0-30km eller 0-300km,
  och sidavvikelse vid anflygning resp. landning.
  "Sökning" är för att hitta ny fyr och låsa på den.

PN-50 Indikator
- med avståndsskala och nedtill nål/pil för sidavvikelse:
- Nålen "är" planet, och skalans mittpunkt "är" fyren.


Foto från FV-museum.

Förarrum vänster - En mängd olika strömställare!
I mitten: - (29) Gasspak. - (18) Luftbroms. - (36) PN 79 manöverpanel (IK).
  höger: - (25) Radiopanel. - nedom: (27,28,33) Landställ.


Flygadio Fr-12 - Manöverapparater

Radion kunde mamövreras av både förare och navigatör. Kanalinställning bara av föraren.
Intern telefoni mellan pilot och navigatör var inkopplad normalt.
För radio-sändning tryckte man in Talknappen (Sändning) - pilotens på styrspaken (3).
TRÅJAL = Trådjaktledare, var för telefoninkoppling på marken.

Fr-12 Kanalförväljare - "spaden"

Intressant är den s.k. "spaden" med vilken 24 kanalfrekvenser kunde förinställas. Den stacks ned i överkanten av manöverapparaten (1).


Förarrum höger - Strömställare för beväpning samlade:
- (36) Vapenväljare. - (3) Strömställare Robot. - (24) Start motor. - (25) Styrratt noshjul.


 3. Navigatörens plats


Navigatörens rum framåt

Navigatör - Fnav-indikator

Lansen planerades för låghöjdsanfall och hade varken styrautomat (autopilot) eller navigationsdator (först i AJ37!). Därför var särskild navigatör nödvändig.

Navigatören hade flera hjälpmedel:

1. Traditionella: Karta, kompass, kursgyro, hastighetsmätare, klocka, navigeringsskiva.
  - Kursgyroindikatorn satt t.h. i rummet. Den hade fast gradskiva och en riktningsvisare.

2. Spaningsradar med PPI. På den satt en ljusavskärmare, "stövel" (ej med på bilden). Radarns olika sökmoder bestämdes med styrspak på höger sida.

3. Navigeringsradar PN-50, för navigering mot radiofyrar av typ Anita (anflygning) och Barbro (landning).
Indikator var dels samma som föraren, dels ett oscilloskop som visade riktning/avstånd till fyren och kod. Förmodligen bara i en vinkelsektor framåt.


Spaningsradar PS-43
Man kunde spana mot "fartyg, öar, kustlinje och större städer" och använda "den kartliknande bilden för navigering". PS-43 fanns även i S32C för havs­övervakning.

Utbildning
Utbildning på radar gjordes i Tp 83 Pembroke utrustad med PS-43 och flera observatörsplatser. Foto från FVmuseum 2015, av Johnny Comstedt, på flickr.
Obs radarantennen!

Radar PS-43/A - fransk konstruktion CSF,
  antenn av SAAB, system LME.   Foto aef.se

Källa: L M Ericsson - Försvarselektronik, av Göran Kihlström, pdf hos www.fht.nu

Stövel för PPI. Söderhamns flygmuseum.
t.h. manöverspak - Foto Robert Bergwall, på ipmsstockholm.se (beskuret)Stövel för PPI. Söderhamns flygmuseum.
Väl använd! - Foto Hans Jakobsson, på flickr (beskuret)

Navigatör - höger sida
Radarn kunde svepa ±65° i sida, och ±55° i höjd.
Max räckvidd 160km.
Mätområde kunde väljas = 8, 20, 80, 160km.

Manöverspak (8) - radiell vridning för val av mod:
  1. vänster ändläge: automatisk bredspaning
  2. mittläge: automatisk horisontalskiktsspaning
  3. höger ändläge: manuell målföljning med
    sektorspaning ±15°
Spaken framåt/bakåt styr antennen i höjdled.
I mod 3 styrs antennen i sidled med spaken åt vä/hö.Anm. t.v. i fotot syns Kursindikatorn, magnesynkompass, se nedan.

Kursinstrument - hos förare resp. navigatör

- Pilotens kursgyro har gradskala som vrider sig, planets färdriktning rakt upp.
- Navigatörens kursindikator har en fast gradskala (Norr rakt upp) och en pil som visar planets färdriktning.

Navigeringsskiva för beräkningar

- Navigeringsskiva m/39 - för beräkning av sträcka, hastighet, tid, kurs, bränsle m.m.   (från F6)
 

- Navigeringsskiva t/48. Foton FV-museum.
 

Navigatör - vänster sida(10) Fällare - är nog remsfällare. Även hos piloten.Kartlyse och karthållare - Vilka kartor?
Vilka kartor använde man? Skala 1:300 000 var nog ohanterlig. Generalkarta i skala 1:1 miljon gavs ut 1958, se min skanning av:
• Generalkarta, S.Sverige, flygversion


 4. Berättelser från navigatörer och piloter

• Lansen från baksits. Allvädersjaktplanet J32B, av John Hübbert, 3 sid, ur Svensk Flyghistorisk Tidskrift 5/2007. - Nu i pdf hos aef.se

• Attack - Piloternas vardag både fars och katastrof, av Jan-Ivar Askelin - intervju med Göran Tode, F6, ur Från Framsyn nr 1-2004. - Nu i pdf hos aef.se.

Lärobok i Luftnavigation och Instrumentflygning, Torsten Frändén, Åke Sundquist, Försvarsmakten 1951, 430 sid. - Sök på • antikvariat.net


Chefsnavigatör i A32 Lansen, Jocke Bruzell, 2011, 92 sid.
Hemma hos Filip, Jocke Bruzell, 2011, 64 sid.
Hemma hos Filip igen, Jocke Bruzell, 2012, 44 sid.

Berättelser från F6 Karlsborg på 1960-talet.
Beställs hos • shop.books-on-demand.com

-


 5. J32 Lansen i flygsimulator FSX

Per-Anders Wikström ha gjort en modell av J32E Lansen för Microsoft Flight Simulator FSX. Den finns att ladda ner gratis på Flyaway simulation, filstorlek 10.39MB:

• J32E Lansen, FSX, flyawaysimulation.com

Man ska bara packa upp zip-filen och kopiera katalog J32_Lansen till FSX/Simobjects/Aircrafts.

Det är en något moderniserad J32E, typ uppvisningsversion idag - med GPS!
Modellen är bra!
Lite småproblem med huvglaset och glipor i cockpitpanelen - hos mig. En del instrument o. paneler är inte aktiva.


PN-50 Avstånd: Ställ in NAV 1 på frekvens för en VOR eller DME, då visas avstånd 0-30km i PN-50-instrument, men ej riktning (ännu). 6. Panorama från cockpit i Västerås flygmuseum

• 4piSr.se Cockpit panoraman - DC-3, J29, J32, J35 m.fl och simulatorer
Det är Lennart Möllerström, Gotland, som tagit fina Panoramor med tekniska och geografiska teman - webb: • 4piSr.se

Tre snapshots ur Panorama för J32E Lansen (F16-12). Ombyggd till störflygplan, därför saknas bl.a. sikte.
A. Framåt - Instrument:
  - i rad1: Radarvarnare, Hastighet(km/h), Horisontgyro, Höjd(m), tom.
  - i rad2: Utloppstemperatur, PN-50 avstånd(km,10km), Horisontgyro, Variometer(m/s), tom, Bränslevolym(100L).


B. Vänster - g-dräktsventil, Klaff, Trim, Gasreglage, Tomt (radiopanel), Varvtal (lite skymt), Temperatur.


C. Höger - Manöverpanel för PN-59, Vred för lysen, Ratt för noshjul, Start motor (under lucka).Sidan uppdaterad: 2016-03-24, Bo Justussson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @