• Radiofyrar Fjärrkompass

Fjärrkompass - med riktningsvisre

Fjärrkompass är inte ett radio-instrument, men jag tar upp det här eftersom dess riktningsvisare liknar den hos radio-kompasser.

Askania fjärrkompass - Kursvisare och kursgivare. Sådana fanns bl.a. i ABA Junkers Ju-52.  Foton från www.cockpitinstrumente.de, Deutsche Flugzeug­geräte, länk nedan.Bilder härunder från: Hermods kursbok Flygplaninstrument, 1945, ref. nedan.
 
Magnetisk fjärrkompass
I tyska flygplan fanns ofta en Askania fjärrkompass med riktningsvisare. Med en liten ratt ställda piloten in önskad färdriktning, och kunde sedan lätt se kurs­avvikelse höger/vänster.

"radio compass" - Instrument som heter "radio compass" har inte en magnetisk kompass inbyggd, utan anger endast att det är en visare för radio pejl.

RMI - Mer utvecklade instrument med både magnetiskt rörlig gradskiva och visare för radiofyrar kallas Radio-Magnetic Indicator, RMI.

    Ty. 1. Fernkompass. 2. Kurszeiger. 3. Kursgeber.
Funktionssätt: Tryckluft sugs ut med ett venturirör eller sugpump.
Den passerade bländaren, som var en skiva med urtag/jack.
Skivan vreds av kompassmagneten, och olika mycket luft strömmade förbi skivan och vidare till kursvisaren.
Kursvisaren hade ett membran som trycktes åt vänster/höger av luften, och vred visaren!
Piloten vred in önskad kurs med Kursgivaren, vilket vred bländaren i relation till magneten.
Teknikutveckling
Orsak - En kompass i cockpit störs lätt av metalldelar och av motor framtill. Det är då en fördel att placera magnetenheten i en avlägsen plats i planet - på vingen eller nära stjärten.

Fjärrkompassen är känslig och piloten kan snabbare reagera på avvikelser och göra mindre roderutslag och därmed mindre kompassfel vid sväng(?).

Kompassfel vid sväng: Magnetfältet är inte vågrätt utan lutar. När ett flygplan svänger och lutar så påverkas kompassen även av den lodräta komposanten. Vid flygning mot norr så ger kompassen lite för stort utslag under sväng, och vid färd mot söder för litet utslag under sväng.

Eng. fjärrkompass = remote indicating compass, magnesyn compass.

El - Fjärrkompasser utvecklades till att styras med elektricitet.

Gyro - En del försågs med gyro för magnetsystemet, gyrosyn compass.

Horisontgyro - Med ett horistontgyro kan piloten få snabbare och korrekt information om svängens storlek. Men gyrot driver och måste justeras mot kompasssen då och då.

Tysk annons för Askania Fernkompass, 1941
    Bild från Compass Museum, länk nedan.   Texten i översättning:
    "Han flyger lätt ständigt på rätt kurs - Ty hans maskin är utrustad med en ASKANIA-
     
Fjärrkompassanläggning. Huru enkelt handhavande: När den avsedda kursen en gång blivit
      inställd gör sig även små avvikelser synliga genom visarutslag och kan lätt bli motstyrda."

Referenser. Länkar


Bo Justusson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @
Webb: justus.ownit.nu/flyg

Uppdaterad: 2013-08-15