• Radiofyrar Gnistsändare

Radio och flyg - Gnistsändare

Innehåll: 1. Korthistorik,  2. Gnistsändare VK1,  3. Apparat ~1920,  4. Karlsborgs Radio 1917-,  5. En renovering,  6. Länkar

1. Radio - korthistorik

Radiotekniken utvecklades runt 1900 av många forskare och ingenjörer
  - Maxwells teoretiska ekvationer 1860-talet,
  - Marconi radiosändningar runt 1900, med gnistsändare.
  - Fleming och De Forest elektronrör kring 1910,  m.fl.

2. Gnistsändare under 1:a världskriget

En första användning inom flyget var artillerieldledning under VK1. Man hade en gniständare i flygplanet med vilken piloten sände morsesignaler för avstånd och riktning för granaternas träffpunkt relativt målet.

En bra skildring ges i kap. 9 i boken "Biggles i strid" av Kapten W.E. Johns. Den boken har bra dokumentära inslag, liksom två till, se nedan.

  "Målet var centrum i en tänkt urtavla, med tolv rakt åt norr, och sex rakt åt söder. Ringar för avstånd till målet angavs med bokstäver A, B, C, D, E och F, för 50, 100, 200, 300, 400 och 500 meter, t.ex. betydde "B12" att granaten träffat 200m för långt åt norr."

- Under eldledningen blir Biggles anfallen av en skicklig tysk pilot, men klarar sig genom att radions släpantenn träffar det tyska planet, efter en looping...
 
 
Sverige Fr m/17 I Sverige gjordes försök med en gnistsändare, Flygradio m/17, bevarad på FVM!
Läs mer om tidig radio i översikter av T.Palm, A.Larsson och L.Larsson, länkar nedan.
Flygradio Fr m/17 på Flygvapenmuseum. Foto Bo Ju 2010.

 

3. Kristallmottagare och Gnistsändare (t.h.) från tidigt 1920-tal

Dessa visades av Sveriges SändarAmatörer (www.ssa.se) på Elektronikmässan 2008. Foto: Bengt SMØUGV.

Gnistsändarens funktion: Spolen upptill plus konden­satorn (metalldosan) bildar en svängningkrets, avstämd för en radiofrekvens, och kopplad till jord och antenn.

I gula trälådan finns en induktionsspole som får ström från ett batteri (ej med). Spolen skapar en hög spänning som urladdas över gnistgapet (på svarta plattan t.h.), vilket ger en elstöt till svängningskretsen som skapar en avklingande våg till antenn/jord. Detta upprepas med en ljudfrekvens, t.ex. 800Hz.

Med telegrafinyckeln sätts signalgenereringen på/av.

Anm. På skylten står även "Marconi var den första sändaramatören!" - M. använde gnistsändare i de tidiga radio­sändningarna kring 1900.
 

 

4. Karlsborgs radiostation 1917-2001 + idag

Den anlades som den första fasta radiostationen i Sverige, med en extremt stor gnistsändare 80 kW från Telefunken, 210m höga master, jordbalansnät med 400km(!?) bronskablar, sände på långvåg.

Med telegrafi sändes telegram, nyheter, väder­rapporter för sjöfarten, främst inom Europa. Radio till USA fungerade bra först när Grimeton startade 1923. Karlsborg fick år 1922 sin första rörsändare 10 kW, och 1930 första kortvågs­sändare.

De högsta antennerna i Karlsborg togs ner 2001.
En del äldre apparater finns bevarade i
• Rundradiomuseum i Motala

Fakta och bilder från:
• "Karlsborgs Radiostation 1916-" av Tage Rosell.
  - Intressant läsning! Särskilt som jag själv är
    uppvuxen i Karlsborg! /Bo Ju.

Flygtelefoni: StockholmRadio började med flygtelefoni på 1960-talet, med sändare i Karlsborg och mottagare i Enköping. På 1990-talet betjänade man ca 200 flygbolag. Idag inom • Aviolinx.com.
 
  Karlsborg radiostations gnistsändare på 80kw, år 1917
Kontrollvägg, och t.v. skymtar gnistsändaren.
  En av antennerna, 210m, reses med hjälp av vinkelstöd.

 

5. Renovering av en gnistsändare, Bengt Falkenberg

Bengt Falkenberg har reparerat en gnistsändare typ RTP 0,3 tillverkad av Svenska Aktiebolaget Trådlös Telegrafi (SATT), på 1920-talet för sjöfarten. Här några bilder ur hans utförliga redogörelse:
  • Renovering av en gnistsändare, pdf

Den finns idag på Radiotelegrafstationen Gamlemark Radio
  • SK7LT.se i sydvästra Skåne.


Bild t.h. "Gnistsändaren i lösa delar. Från vänster; variometer med spolar för antenn- och gnistkretsarna, gniststräckan, högspänningstransformatorn samt gnist­krets­kondensator med två keramiska isolatorer på toppen."
  Före och efter reparation:
 
Kopplingsschema

 

6.Referenser. Länkar


Bo Justusson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @
Webb: justus.ownit.nu/flyg

Uppdaterad: 2013-12-28