• Radiofyrar Flygplatser med Lorenz ILS - NY 2018 Juli

Flygplatser (urval) med Lorenz system för instrumentlandning år 1938 - Kartor

ur "Fernmeldebetriebsordnung für die Verkehrsflugsicherung (FBO) - Bordausgabe" - Anhang XVI

Se även • Teknikbeskrivning Lorenz ILS
Se även • Lorenz landing charts for all 33 airports described in FBO 1938 NY Jan 2020

Lorenz system bestod av en riktningssändare i fältkanten (RD på kartorna), en försignal (VE) 3km före fältet, och en huvudsignal (HE) 300m före fältet.
Piloterna hade först navigerat med stöd av markpejling (RG), sedan följde de ILS-strålen i angiven riktning (QDM) och höjd (QFM).
Från försignalen så svag dykning mot fältet.

1. Tyska flygplatser med Lorenz ILS år 1938

Teckenförklaring - Klicka för större bilder!
Karta Tyskland 1939
Hamburg
Hannover
Köln
Königsberg
Stettin
Danzig
Anm. Det fanns Lorenz-system vid flera flygplatser, men kartor och anvisningar ej klara 1938.
    Se förteckning under Länkar nederst.


2. Några europeiska flygplatser med Lorenz ILS år 1938

Brüssel
Köpenhamn
Paris, Le Bourget
Amsterdam
Genève
Zürich

Basel flygplats är omgiven av berg, flera specialkartor i FBO

Basel
Basel, Umkehrverfahren

Basel, detaljkarta


3. Svenska flygplatser med LRF Ledradiofyr och RD, år 1948, ur Svensk Flygkalender

Göteborg, Torslanda
QDM 220 för ZZ-landing och radiofyr.
Man ser i sydvästra banändan LRF = Ledradiofyr och RD=
Malmö, Bulltofta
Karta från Svensk Flygkalender 1948.
QDM 142 för ZZ-landning, och RD för radiofyr(?)
Stockholm, Bromma
Karta från Svensk Flygkalender 1948.
    Bromma var speciellt genom att även ha en radio range radiofyr, se övre kartdelen.

    Radio range, A/N-fyr, fanns längs flyglederna i USA redan på 1930-talet.
    Fyrarna var riktade och gav olika morseliknande signaler t.v. och t.h. om huvudriktningen A/N, .- resp -.
    Piloten lyssnade på dem i sina hörlurar.

    Den nya långa banan har QDM 305 för ZZ-landning, och markering LRF=Ledradiofyr i nordväst.


4. Länkar. Referenser


Bo Justusson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @
Webb: justus.ownit.nu/flyg

Uppdaterad: 2018-07-05