• Kartor • Radiofyrar NDB koordinater 1951

NDB radiofyrar 1951, koordinater

Uppgifter ur FV-Signal 1951, med koordinater lat,long för NDB.
Koordinaterna är angivna med grader och minuter, vilket ger en precision
om ± 900m i nord-syd och ± 450m i öst-väst, dvs inte så exakt...

- Skanning ur FV-Signal av Sven-Erik Davidsson.

- Terrrängkarta - med flygplatser,luftleder,NDB:er - se sidan •Generalkarta 1958.
- Enkel luftledskarta och NDB-listA utan koordinater, se •Luftleder 1955 NDB.

Lista över NDB radiofyrar 1951, ur FV-Signal


Kartskiss för NDB och militära radiostationer, 1951, ur FV-Signal

Länkar


Bo Justusson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @
Webb: justus.ownit.nu/flyg

Uppdaterad: 2013-09-07