• Kartor • Radiofyrar Luftleder Norge 1961 NDB

Luftleder i Norge år 1961, med NDB radiofyrar

NDB-fyrar var den tidigaste typen av radiofyrar som användes för sjöfartens och flygets navigering. De strålar lika mycket åt alla håll. Karta från 1961 för Luftleder i Norge.

NDB-Lista - finns nedanför kartan.

Karta Luftleder och radiofyrar 1961, Södra Norge. - Källa se Länkar

Luftlden Green 3 (G3) går Oslo-Stockholm. NDB fyr RÖMSKOG vid gränsen.
På svenska kartan 1955 fanns NDB-fyren i ÖYMARK, cirka 25km längre söderut.
Luftleden Amber 9 (A9) går Oslo-Göteborg-Malmö, via NDB fyr Grebbestad.

  Symboler för VOR-fyrar i Stavanger och Skien (V Oslo) --- (Mer info?)
 

Norra Norge och Teckenförklaring

Radiofyrar 1961 - listan bara påbörjad
Fråga: Någon som har frekvenser och ID för NDB-fyrarna?


NDB = Non-Directional Beacon - längs luftlederna.
VOR = Very high frequency Omnidirectionsl Radio range - riktade fyrar
  kartan har markeringar i Stavanger och Skien (V Oslo) ??

Typ Namn Frekvens Kod Luftled Lat, long (cirka)
Awy Luftled GREEN 3, Oslo - Stockholm
NDB Fornebu nnn LXX G 3 N, E
NDB Römskog nnn LER G 3 N, E
Awy Luftled AMBER 9, Oslo - Göteborg - Malmö
NDB Fornebu nnn LXX A 9 N, E
NDB Fredrikstad nnn LEF A 9 N, E
NDB Grebbestad 277 SBB/SIH A 9 N, E

 
Länkar


Bo Justusson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @
Webb: justus.ownit.nu/flyg

Uppdaterad: 2017-08-18