• Kartor • Radiofyrar Luftrum 1974 DVOR

Luftrum 1974 med DVOR-fyrar

År 1974 gjordes stora ändringar i luftlederna över Sverige.
Visas här med skannade kartor som jag fått från flyghistoriker Roy Fröjdh, Vejbystrand.

Runt 1974 bytte man till DVOR-fyrar, Doppler VOR, som har stabilare utsändningsmönster.
Navigeringsmetoden var att man flög från en VOR/DVOR mot nästa VOR/DVOR.

Fördelen jämfört med NDB är att man kunde hålla exakt bäring till/från fyren,
medan med NDB så kunde vinden ge okänd avdrift även om man siktade rakt mot.

Kartor för flygvägar 1972 resp. 1974

Före: Stockholm-Malmö en led raka vägen via Västervik.
En led Stockholm-Göteborg.
13 st. VOR i utsnittet inom Sverige, runda cirklarna i kartan.

Efter: Stockholm-Malmö en dubbel led, via Jönköping.
Stockholm-Göteborg via Jönköping.
20 st. VOR/DVOR i utsnittet inom Sverige.

VOR-fyr resp DVOR

VOR-fyrar har fyra antenner och radiosändaren låter signalstyrkan rotera runt dessa och skapar en riktad signal, som detekteras i flygplanets VOR-mottagare. Då ett varv påbörjas sänds en noll-signal. VOR-mottagaren räknar ut bäringen efter hur lång tid det är mellan noll-signalen och den mottagna starka (riktade) signalen.

DVOR-fyrar har dels många fler antennelement (48 st) och använder en dopplerteknik för att rikta den roterande signalen. Till det kommer att DVOR har ett jordnät, medan många VOR förlitar sig på markjordning. Sammantaget ger det bättre precision och mindre känslighet för ojämn terräng.

Dagsläge 2013: De fasta luftlederna har avskaffats och nu gäller Area Navigation (RNAV) där flygplanen ges bäring och höjd för flygning av trafikledarna. Detta har man klarat efter att navigations­datorer monterats in i cockpit.

Framtid: Under 2010-talet sker en ökad användning av GPS, med DME som reserv (radiofyrar för avstånd). Det verkar bli en successiv nedläggning av VOR/DVOR-fyrar.

Länkar


Bo Justusson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @
Uppdaterad: 2014-01-14