• Radiofyrar NDB och DC3:an 1952   - NYTT 2014 juli

Den 1952 nedskjutna DC-3:an använde NDB-radiofyrar för navigeringen


Nedskjutningen. Den 13 juni 1952 blev en svensk DC-3:a nedskjuten öster om Gotland av ett ryskt Mig-15 plan. Alla åtta i besättningen omkom: pilot, navigatör, färdmekaniker, och fem radiooperatörer från FRA. DC-3:an var ute på signalspaning för FRA och flög längs mittlinjen mellan Gotland och Baltikum. För navigering använde man bl.a. NDB radiofyrar.

Route 9 var en standardrutt som gick från Bromma österut till mittlinjen i Östersjön och sedan söderut längs mittlinjen. I höjd med Gotlands sydspets vände man åter. Flyghöjd 4500 m, fart 250 km/tim, tid i luften 3,5 tim, vanligen dagtid t.ex. kl 13:00-16:30.

Försvinnandet. Sverige hade 1952 inte radarsystem som täckte området öster Gotland, så man visste inte var flygplanet störtat. Först efter nya sökningar hittades vraket år 2003 och bärgades. Det fanns 57 km rakt öster om Gotska Sandön, på 125 m djup. Det finns idag i en stor utställning på Flygvapenmuseum.

Catalina-affären. Vid spaningen efter DC-3:an i juni 1952 så sköt Ryssland ner även en Catalina. Besättningen klarade sig genom att planet kunde landa på vattnet.

Kommentar. Det var mycket hemlighetsmakeri kring signalspaningen ända till kalla krigets slut. En delförklaring till det ryska beslutet att skjuta ner DC-3:an var att den två gånger flög rakt mot den då nya radarstationen i Liepala, för att avlyssna dess radiosignaler (med en APR-5 UHF-mottagare). Rysslands rädsla för anfall kommer från andra världskriget där man blev anfallet av Tyskland och över 20 miljoner ryssar dog. VK2 slutade bara 7 år tidigare.

Läs mer om allt ovan i Christer Lokinds bok: "DC-3:an Kalla krigets hemlighet"!
 

Bild 1. DC-3 Tp79001. Notera kåporna på taket för UHF-antenner.


Bild 2. Catalina-planet nedskjutet 1952.
Fotot beskuret nedtill, där en livbåt till finns.

Lista över NDB-fyrar kring mellersta Östersjön

Typ Namn Frekvens kHz Kod Lat, long (cirka)
BS Stockholm, rundradio 773 SB N, E
NDB Gotska Sandön 355 SEM N58 21.9, E19 14.8
NDB Visby, Lummelunda 351 SEK N57 46.8, E18 26.7
NDB Mariehamn, Åland 392? GDY? N60.161, E19.922
NDB Utö, Finland ? ? N59.779, E21.377
NDB Hangö, Finland ? ? N59.827, E22.974
NDB Ventspils ? ÖR? N57.47, E21.60

Karta med läge enligt koordinater

NDB:er  V= Visby,  G= Gotska Sandön,  M= Mariehamn, Godby,  U= Utö, Finland,  H= Hangö,
S= Ventspils, Lettland, då Sovjetunionen.   3= DC-3:ans fyndplats,  L= Liepala, radar.
  ------- Route 9.

 

Svensk signalspaning

I boken om DC-3:an beskriver Christer Lokind bakgrunden:  Försvarets Radioanstalt (FRA) skapades 1942, och hade markbaserade avlyssningsanläggningar bl.a. på Gotland. De kompletterades med flygburna: år 1946 med en B3 Junkers Ju-86 kallad "Daisy", och 1948 med två DC-3 Tp 79001 och 79002 kallade "Hugin" och "Munin" (tidigare civila SE-APZ och SE-APW) för avlyssning och teknisk signalspaning. De var stationerade på Bromma. Andra flygplantyper som använts för signalspaning är Vickers Varity, Canberra och Caravelle.
 

Länkar. Referenser

• Bok: "DC-3:an - Kalla krigets hemliget", Christer Lokind, 2014.
Boken skildrar historiska bakgrunden, nedskjutningen, sökandet efter vraket och utställningen på FV-museum. - Intressant skriven och fint illustrerad.

Flygvapenmuseum i Linköping - har en stor utställning kring det bärgade planet, och har flygplan av de inblandade typerna: DC-3, Mig-15, Catalina, och även Vickers Varsity, Canberra, Caravelle.

Catalina affären och DC-3:ans nedskjutning, Wikipedia

FRA:s historia i korthet, fra.se     (• sparad pdf, 2019)

(? • FRA om DC-3:ans nedskjutning 1952)


Bo Justusson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @
Webb: www.justus2.se/flyg

Uppdaterad: 2019-09-22