• Radiofyrar Pejl ombord, Telefunken P53N

Pejl ombord på flygplan. Telefunken P 53 N

Junkers Ju-52 var tre-motoriga plan som användes av ABA och finska Aero Oy på 1930-talet. De var de första planen hos oss som hade radiopejl i planen. En tydlig indikator är den runda pejlantennen ovanpå framkroppen. Man kunde pejla mot rundradiostationer och NDB radiofyrar.

Telefunken Bordpeiler typ P 53N

• Informationsskrift (pdf),
från en stor samling av tyska handböcker:
• cdvandt.org

Pejlantenn, av loop-typ (Zielflug Peil-Rahmen)

Radioapparaten (Zieilflug Peilempfänger) som fjärrstyrdes med en vajer från betjäningsapparaten.

I Cockpit - placering av Målkursvisare, Ramvred, Betjäningsapparat. Detaljbild på dessa finns nedan.


Denna pejlanläggning vägde cirka 28 kg och kunde användas även i mindre flygplan.

I Sverige fanns den även i torpedplanet T2.
Bild 3. Ur Infoblad för P 53N.
Målkursvisare (Zielkursanzeiger). Hade en nål som visade åt vilket håll NDB-fyren fanns. Dvs pekade nålen åt höger så skulle piloten svänga höger tills nålen var mitt i.

Manuellt vred för pejlramen (Rahmenantrieb). Linjalen från mittpunkten är den som anger riktningen för antennen. Vi flygning på målkurs ställdes den på 0.

Betjäningsinstument (Bedienungsgerät)
  - Vredet nedtill för inställning av radiofrekvens, via en kabel till radion.

  - Vredet upptill för minimiskärpning vid pejling.

  - Spaken till vänster styrde användningsmod:
    * Längst upp - vanlig radio (telegrafi).
    * A|N Målkurs med hörlurar
    * Ø  Målkurs med riktningsvisare
    * OO Pejlning genom vridning av pejlram och lyssning i hörlurar.

En loopantenn visar samma styrka åt två håll (180°), men med en hjälpantenn kunde avgöra rätt riktning. För P 53N kopplande man in målkursvisaren för detta.
Även Finland köpte flera Junkers Ju-52. Här ett foto där pejlens delar benämns.
  1. Vred för frekvensval

  2. Volymkontroll (hörlurar)

  3. Minimumskärpning (finjustering)

  4. DF mottagare ON-OFF

  5. Hjälposcillator(?) (BFO) On-Off

  6. Manöveromkopplare

  7. Minimumskärpning, kabelanslutning

  8. Vred för loop-antenn, gradskiva

  9. Frekvensskala (varvtal fick omräknas till frekvens)


Länkt till • Finsk originalbild

Länkar. Referenser


Bo Justusson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @
Webb: justus.ownit.nu/flyg

Uppdaterad: 2013-08-04