• Radiofyrar VOR Hammar

VOR Hammar - en riktad radiofyr med stort antennsystem

VOR fyrar är riktade radiofyrar. De första modellerna använde fyra antennelement och radiosignalen roterade i styrka, Dessutom sändes en signal vid början av varje varv. Mottagaren kan då räkna ut på vilken bäring från VOR som planet befinner sig.

Senare modeller använder ett större antal antennelement som radiosignalen roterar kring. Se bild längre ner.

VOR Hammar ett par kilometer norr om Östhammar har en av de största antennkonstruktionerna för VOR i hela Europa. Cirka 40 meters diameter! Det är jordantennen som är så speciell och stor. Här visas bilder från ursprungliga systemet och sedan hur det ser ut idag.

Bilderna är från K-G Tageman som konstruerade fackverkskonstruktionen i början av 1960-talet.
NYTT 2012-03-09 Foto underifrån av jordantennen, längst ner.

VOR Hammar - Den ursprunliga antennkonstruktionen

De ojämna markförhållandena för denna fyr gav en osäker riktning för radiosignalen, vilket man löste genom att bygga en konstgjord jordantenn med en stor metallkonstruktion. Ursprungligen uppsatt på höga stolpar. Fackverk och stolpar konstruerades av K-G Tageman. Annons som varit införd i Teknisk Tidskrift 1963.

Utseende idag, 2011. Text och bild av K-G Tageman

"Precis som planerat blev det av att göra ett återbesök vid platsen för brottet för 50 år sedan - VOR-fyren HAMMAR. På min födelsedag den 6 augusti 2011 blev jag och min sambo bjudna på utflykt från Farsta av dotter och måg till Roslagen och flygfyren i Östhammar. Dagen var en av sommarens varmaste och björkarna led av torkan.

Som framgår av bilderna har masterna demonterats så att "HJULET:s" sex huvudbalkar nu vilar direkt på de sex betongfundamenten, som tidigare utgjorde underlag för masterna. När förändringen gjordes kan man undra, men tydligen fungerar fyren på denna lägre nivå, såvida den är i drift fortfarande.

Dataungdomarna ägnade sig åt geo-cashing och de kunde vid ett av betongfundamenten hitta en gömma som intresserade dem. Så vi tog två flugor i en smäll! Middagen intogs på Enskede Värdshus. Slut på besiktningsrapporten!

Bästa hälsningar, K-G Tageman"Foto från Tekniska museets Telehistoriska stream på flickr.com

Dramatiskt foto underifrån av jordantennen.

Länkar


Bo Justusson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @
Webb: justus.ownit.nu/flyg

Uppdaterad: 2012-09-09