• Radiofyrar VOR Trosa

VOR första proven 1955. Första i drift Trosa 1956.

VOR fyrar är riktade radiofyrar. De första modellerna använde fyra antennelement och radiosignalen roterade i styrka. Dessutom sändes en signal vid början av varje varv. Mottagaren kan då räkna ut på vilken bäring från VOR som planet befinner sig.

Artiklar ur Luftfartsverkets personaltidskrift Vindstruten, som jag fått från Sven-Erik Davidsson, Mölnlycke. Samt ett foto idag från VOR Trosa.

Första proven med VOR i Sverige, 1955

De ojämna markförhållandena för denna fyr gav en osäker riktning för radiosignalen, vilket man löste genom att bygga en konstgjord jordantenn med en stor metallkonstruktion. Ursprungligen uppsatt på höga stolpar. Den första VOR i drift blev Trosa 1956.

Ur Vindstruten 1955, 9. "Provdrift av VOR"

VOR på höga master, 1962

Ur Vindstruten 1962, 2-3. "VOR på toppen"


Ur Vindstruten 1962, 2-3. "Balansnätet på VOR-stationen i Östhammar är stort som en dansbana."
  Den uppåtstående delen i mitten är den riktade antennen, som har fyra lodräta antennelement,
  riktade åt olika håll. Radiosignalen roterar runt dem och ger en roterande smal radiovåg.

VOR Trosa idag, 2013

Idag är VOR Trosa en DVOR med DME och de höga masterna har tagits bort.
    Name: Trosa VOR-DME
    Identifier: TRS
    Frequency: 114.30 MHz
    Belägen: 1 km SSO Vagnhärad

Foto taget den 7 mars 2011 av Annelie Nyman. Fler bilder på hennes bloggsida: • "Om VOR Trosa"

Länkar


Bo Justusson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @
Webb: justus.ownit.nu/flyg

Uppdaterad: 2013-07-13