Tidiga svenska järnvägar , Bo Justusson
Sverige på 1850-talet De första svenska järnvägarna byggdes kring 1850. Ofta för att lösa transportproblem för järngruvor och hyttor. Tidigare gjordes transporter vintertid med hästar och slädar (foror) på snön och på isarna. Stora mängder malm, järn och träkol transporterades. Ett par kanaler hade även byggts, och en del tidiga järnvägar anlades som anslutningar till dessa. (Karta , 11kb GIF bild)
Järnvägar 1866
Järnvägskarta
1. Frykstabanan (1849) Sammanband sjön Fryken med Klarälven (Lyckan lastningsplats). 8 km, 1101 mm. Först med hästar, från 1856 med ångloket Fryckstad (som idag finns på Järnvägsmuséet i Gävle). Lades ner 1870 när nord-västra stambanan nådde området. 2. Kristinehamn-Sjöändan (1850) 11 km, 1099 mm. Sammanband Bergslags kanal med hamnen i Kristinehamn. Först med hästar, och från 1868 med ånglok. Denna linje var en del av ett helt nätverk av sjöar, små kanaler och järnvägar i östra Värmland. (En av dem, Kroppa-banan, 1854, 787 mm, 9 km, fick ånglok också, år 1869). En större bana mellan Vänern (Kristinehamn) och Mora anlades och dess första del var klar 1873, varefter de små banorna lades ned. 3. Nora-Ervalla (1856) Gick från gruvorna och industrierna runt Nora och anslöt via Köping- Hult banan (4. nedan) till hamnarna i Örebro (Skebäck) och Arboga. 1435 mm, Nora-Ervalla 17 km, utsträckt till Otterbäckens hamn 1876.
- Kommersiell trafik på Nora-Ervalla banan upphörde 1978 och den gjordes till muséijärnväg (se Turist-sidan).

4. Köping-Hult järnväg (1856) Idén var att bygga en järnväg som bl.a. förband Mälaren med Vänern och ansluta till båttrafik, men denna idé övergavs snart. 1435 mm, Örebro-Ervalla (=Dylta) blev klar 1856, och till Arboga 1857. Dessa linjer ingår fortfarande i det nationella nätet. 5. Norbergs järnväg (1856) Från gruvorna i Norberg till Ängelsberg, där det finns en hytta och en hamn vid Strömsholms kanal, som leder till Mälaren och vidare till Östersjön. 17 km, 1188 mm. Konverterades till 1435 mm år 1876 och anslöts till SWB's linje från Västerås. I bruk än idag med lite godstrafik. 6. Gävle-Falun järnväg (1859) 91 km, 1435 mm. Den första delen Gävle-Kungsgården 32 km öppnades 1857. Linjen går från Falun med koppargruva och andra industrier till hamnen i Gävle. Linjen finns kvar idag (men koppargruvan är nedlagd och är nu museum).

7. Wessman-Barkens järnväg (1860) Från Ludvika till Smedjebacken vid änden av Strömsholms kanal. 18 km, 1188 mm. Ersattes med en paralell normalspårig SWB-linje år 1900, och lades ner helt 1903. 8. Zinkgruvan-Åmmeberg (1862) För transport av zinkmalm för företaget Vielle Montaigne från gruvan till hamnen, och sedan med fartyg genom Göta kanal till Göteborg. Stängdes 1975. Deras första lok Carlsund (1862) finns idag på Järnvägsmuséet i Gävle. 9. Köping-Uttersberg järnväg (1866) Från industrierna i Uttersberg till hamnen i Köping (vid Mälaren). Förlängdes 1880 till gruvan i Riddarhyttan. 57 km, 1093 mm (unik!). Banan lades ned 1967. Den var länge en av de mest gammaldags i Sverige.

För mer information se länkar på: Järnvägar - Startsida