Hem - Kartor för Långfärdsskridsko i Stockholm  -  Bo Justusson

Drevviken - Gudö - Kalvfjärden

Karaktär
- Via småsjöar till innerskärgård, många promenader.
- Raka spåret: 5 km promenad, 16 km skridsko
Blir mer skridskoåkning om man snurrar runt lite:
- 1½ varv på småsjöar m.m. 25 km skridsko.
- Jag provåkte 2022-03-05 och fann rutten
 - EJ lämplig för "Nya" åkare! -

Isläge
Kalvfjärden fryser strax efter Drevviken och Edsviken.
- Ofta en tidig skärgårdsis.
- Först fryser norra vikarna, sedan ned mot Kalvnäset, Luraholme, men inte alltid ända till utsundet Noret.

Varningar  
- Gudö - utflödet från Drevviken - stor öppna, ofta underfrätt.
- Inflödena i småsjöarna: ibland korta, ibland långa öppnor.
- Uddbyviken vid Kalvfjärden - alltid öppen - kraftverket!
- Noret - östra sundet, alltid öppet.
- Snörika vintrar kan stigarna bli besvärligt ishala.Kommunikationer   J,B
- Pendel till Skogås, promenad 800m till badet vid Mörtvik
- Hem med buss 875 från hpl Tyresö kyrka, till Gullmarsplan.
- typisk tur med olika start och slut.

Sevädheter. Servering
- Fåglar: strömstare, sångsvan, och förstås gräsänder.
- Nyfors en av få forsar i Stockholmstrakten. Bra gångbroar.
- Uddby kraftverk i SO ändan av Albysjön, fallhöjd 14m.
- Tyresö slott med fina Borggårdscaféet - populär avslutning av turen! Öppet dagligen.
- Café Notholmen på Fiskarholmen/Notholmen,
  sydost slottet. Öppet fre-sön.

Vägval  
- från Gudö - över bron och gå längs södra sidan, till Långsjön
- från Långsjön - gå södra eller norra sidan. Bro åt söder vid Flaten!
- från Flaten - via Nyfors och sedan södra sidan till Albysjön
- från Albysjön - smala passagen i norr, eller kanalen (om frusen...)
- från Fatburen - landsvägen ner, sedan utmed forsen, till Kalvfj.

Gudö-Kalvfjärden

Startsida.   Senast uppdaterad 2022-03-08, Bo Justusson.