› BJ Statistik
  Atlas över Rikets Indelningar 1992

Kartbok med kartor för församlingar, tätorter, A-regioner år 1992.
Särskilt intressant är att församlingarna är de som fanns innan de många sammanslagningarna genomfördes sedan stat och kyrka skiljdes åt.

Kartorna fanns tidigare på SCBs gis-server med bilder för varje sida.
Här är dessa bilder hoplagda till en pdf-fil 16MB.
Kartor som var över två sidor har lagts ihop.

Du bör spara pdf-filen på din egen dator! • pdf-filen, 16 MB
Vill du hellre ha varje kartsida som en fil så ladda ner: • zip-filen, 17 MB

Källa och upphovsrätt: Lantmäteriet och SCB, 1992.
- Skanningen av kartboken gjorde jag 2007, när jag ännu jobbade på SCB, nu pensionär.
SCB och LMV tillät att denna lades ut fritt på Internet.

Jag har år 2016 frågat Lantmäteriet om man får publicera den utan särskilt medgivande. Ingela Eriksson på Lantmäteriets Geodatasupport svarade att det går bra. Man ska ange "Källa Lantmäteriet".

Lantmäteriet tillåter generellt fri publicering av kartor som är äldre än 70 år.
Man har således utsträckt detta till även Atlasen, trots att den inte är så gammal. Trevligt beslut!
 

Riksarkivet - Historiska GIS-kartor med indelningar

Riksarkivet har publicerat shape-filer med indelningar:
Riksarkivet - Information tillgänglig för vidareutnyttjande - med bl.a. Historiska GIS-kartor
  (information om territoriella indelningar i Sverige från 1500-talets slut till 1900-talets slut)

Uppdaterad: 2017-02-05
Kontakt: Bo Justusson, Stockholm
e-post:   justusXownit.nu (byt X mot @)
Webbplats: www.justus2.se