Hello JSON-stat - Uttag från SCB Statistik Databas

Befolkning per län (21 st), kön (2 sr), år (3 valda).
Några errors: 1) Webbsida ska vara ANSI-kodad - annars error 404. - 2) Byt "px" mot "json-stat" i query - annars error 202. - 3) Ingen internet-kontakt - error 0. - 4) OBS Läns-koder/namn i fel ordning: sortera!

------- Anm. "json-stat"-formatet har med all info, medan "json"-formatet har variabel-texter i stegvisa uttag (?)