BJ-Kartor - Tema Danmark Folkmängd - Storstäder och stora städer ökar kraftigt

Kartan: Symbolerna i kartan har storlek efter folkmängd, och färg efter förändring i procent på 10 år - rött för ökning, blått för minskning.

Du kan: - Peka för värden - Klicka på Grupper - Ändra startår, karttyp (t.ex.Trend).
Kommentar: ----
- Byt Startår till för ett år sedan - storstäderna dominerar inte längre!
Mer fakta:
• Andra kartor, BJ
• Danmarks Statistik

• Landdistriktsredegørelse 2011
  - se Bilag 1. Afgrænsning...
• Regionalpolitisk redegørelse 2011, Analyse og baggrund, pdf - med många kartor!

Karta - (kan ändras!)
Vald variabel:

Start-tid:     Vald tidpunkt:
     

Karta:  


Teckenförklaring
  Färg för värden  

groupBtns

MESSAGE Your web browser can not handle HTML5 canvas.
Change to Chrome, Firefox,... Or install newer Inernet Explorer!

Base image, not interactive:

Datafil: --     Datauttag: --     Källa: • Danmark DST Statistikbanken     Webbplats: www.justus2.se     Program: © Bo Justusson, Stockholm.