BJ-Kartor - Tema Danmark Valg - Valg till folketinget

Kartan: Symbolerna i kartan har storlek efter antal röster, och färg efter partiernas andel av röster.

Du kan: - Peka för värden - Byta parti.
Kommentar:
Kartan visar val till folketinget, per opstillingskreds. Dock storkreds för Köpenhamn för närvarande (12 opst).
Opstillingskredser är kommun, utom för mindre kommuner som slagits samman, och stora kommuner har delats upp.
Val 2011Parti: V A O B F Ø I
Hela DKRöster: 27%25%22%9.5%9%7%5%
Mer fakta:
• Andra kartor, BJ
• Danmarks Statistik

• "Folketingsvalgene de sidste 100 år", kortogkenskab.dk   - många kartor

Karta - (kan ändras!)
Vald variabel:

Start-tid:     Vald tidpunkt:
     

Karta:  


Teckenförklaring
  Färg för värden  


MESSAGE Your web browser can not handle HTML5 canvas.
Change to Chrome, Firefox,... Or install newer Inernet Explorer!

Base image, not interactive:

Datafil: --     Datauttag: --     Källa: • Danmark DST Statistikbanken     Webbplats: www.justus2.se     Program: © Bo Justusson, Stockholm.