BJ-Kartor - Tema Danmark Valg - Valg till kommune

Kartan: Symbolerna i kartan har storlek efter folkmängd, och färg efter partiernas andel av röster.

Du kan: - Peka för värden - Klicka på Grupper.
Kommentar:
Kartan visar val till kommuner (ej folketinget).
- Obs att det finns lokala partier i kommunalvalen.

Jag kunde icke finna statistik för folketingvalet fördelat på kommun i Statistikbanken. Finns det? Annars får man göra ny koordinatfil för "opstillingskredser" som ofta är kommuner, men uppdelat i stora städer och sammanslaget för små kommuner.
Mer fakta:
• Andra kartor, BJ
• Danmarks Statistik

• Landdistriktsredegørelse 2011
  - se Bilag 1. Afgrænsning...

Karta - (kan ändras!)
Vald variabel:

Start-tid:     Vald tidpunkt:
     

Karta:  


Teckenförklaring
  Färg för värden  

groupBtns

MESSAGE Your web browser can not handle HTML5 canvas.
Change to Chrome, Firefox,... Or install newer Inernet Explorer!

Base image, not interactive:

Datafil: --     Datauttag: --     Källa: • Danmark DST Statistikbanken     Webbplats: www.justus2.se     Program: © Bo Justusson, Stockholm.