BJ-Kartor - Tema: Finland Utrikeshandel - Export av varor

Kartan: Symbolerna i kartan har storlek efter värden.
Samma storleksskalning även i EU-delen.

Du kan: - Peka värden, byta variabel varugrupp.
  OBS Storleksskalan byts, se maxvärden!

För att se på utveckling senaste åren välj Symboler och Trend.
Finland: Störst export, med värden över 2 miljarder €, i grupperna:
- 64 Papper, papp och varor därav
- 33 Mineraloljor och produkter därav
- 67 Järn och stål
  - 72 Maskiner för särskilda industrier
  - 77 Andra elektriska maskiner och apparater
  - 74 Andra icke elektr. maskiner o apparater
- 71 Kraftalstrande maskiner
- 68 Metaller utom järn och stål
 
Mer fakta:

• Kartor FI Import
• Andra kartor, BJ

• Tullen, Finland, Utrikeshandel

Karta - (kan ändras!)
Vald variabel:

Start-tid:     Vald tidpunkt:
     

Karta:  


Teckenförklaring
  Färg för värden  

MESSAGE Your web browser can not handle HTML5 canvas. Install newer!

Datafil: --     Datauttag: --     Källa: • FI Tullen, ULJAS database     Webbplats: www.justus2.se     Program: © Bo Justusson, Stockholm.