BJ-Kartor - Tema Finland Riksdagsval - Val 2011 Finland, utom Åland

Kartan: Symbolerna i kartan har storlek efter folkmängd, och färg efter andel röster per parti.
- Färg-efter-värde (för data har % beräknat).
Du kan: Peka värden - Byta parti - Klicka Grupper.

Förändring: Byt till variabel Parti_Förändring och byt karttyp till "Färg-värde MinusPlus-skala" (% är klara!)
Partiernas röstandelar 2011 och förändring från föregående val.
Parti SAMLSDPSAFCENT VÄNSTGRÖNASFPKDÖVRTotalt
Andel %20,419,119,115,8   8,1   7,3 4,3 4,0 1,8100,0
Förändring %-1,9-2,3+15,0-7,4   -0,7   -1,2 -0,3 -0,8 -0,4  ±0

- Datafil bearbetad till .csv.js - Kom.koder hade pålagd valkretskod.
- Kommuner som blivit sammanslagna efter 2011 är ej med i kartan.
Mer fakta:
• Andra kartor, BJ
• Statistikcentralen, Finland, sv


Karta - (byt variabel!)
Vald variabel:

Start-tid:     Vald tidpunkt:
     

Karta:  


Teckenförklaring
  Färg för värden  

groupBtns

MESSAGE Your web browser can not handle HTML5 canvas.
Change to Chrome, Firefox,... Or install newer Inernet Explorer!

Base image, not interactive:

Datafil: --     Datauttag: --     Källa: • Statistikcentralen, Finland, Databaser     Webbplats: www.justus2.se     Program: © Bo Justusson, Stockholm.