BJ-Kartor - Tema Norge Folkmängd - Storstäder och stora städer ökar kraftigt

Kartan: Symbolerna i kartan har storlek efter folkmängd, och färg efter förändring i procent på 10 år - rött för ökning, blått för minskning.

Du kan: - Peka för värden - Klicka på Grupper - Ändra startår, karttyp (t.ex.Trend).
Kommentar: ----
- Byt Startår till för ett år sedan - storstäderna dominerar inte längre!
Orsaker? Framtid? Kommer ökningen att fortsätta?
- Lågt bostadsbyggande kan verka hämmande.
Mer fakta:
• Andra kartor, BJ
• SSB Norge - statistik


Karta - (kan ändras!)
Vald variabel:

Start-tid:     Vald tidpunkt:
     

Karta:  


Teckenförklaring
  Färg för värden  





groupBtns
MESSAGE Your web browser can not handle HTML5 canvas. Install newer!

Datafil: --     Datauttag: --     Källa: • Norge SSB Statistikkbanken     Webbplats: www.justus2.se     Program: © Bo Justusson, Stockholm.