BJ-Kartor - Tema Norge Valg til stortinget - Partiernas starka/svaga regioner

Kartan: Cirklarna i kartan har storlek efter folkmängd, och färg efter valt partis andel i % av rösterna. - Först visas - med tydligt mönster - byt parti nedan.
Källa: SSB 1993-2013
Kommentar: Starka områden för resp. parti:
31%  Arbeiderpartiet  -  inlandet, norra Norge.
16%  Fremskrittpartiet  -   kustregioner
27%  Höyre      -  Storbyer, förorter, norra Norge.
 6%  Kristelig Folkeparti  -  sydvästra Norge.
 6%  Senterpartiet  -  inlandet, mindre kommuner.
 4%  Socialistisk Venstreparti  - norra Norge.
 5%  Venstre  - västra Norge.
 3%  Miljöpartiet de gröna  endast 1 mandat 2013.
Analysera mera. Länkar:
• Andra kartor, BJ
• Norge SSB

Karta - (kan ändras!)
Vald variabel:


Start-tid:     Vald tidpunkt:
     

Karta:  


Teckenförklaring
  Färg för värden  

groupBtns
MESSAGE Your web browser can not handle HTML5 canvas. Install newer!

Datafil: --     Datauttag: --     Källa: • SSB Norge Statistikdatabanken     Webbplats: www.justus2.se     Program: © Bo Justusson, Stockholm.